2019. május 24., péntek

Az európai nemzeti parkok napja – Magyar nemzeti parkok hete

Tudja Ön, hogy hol található Európa legnagyobb lápvidéke és Magyarország legnagyobb egybefüggő erdősége? Mindkét nemzeti park egyedülálló a maga nemében, természeti kincseikkel előkelő helyet foglalnak el a nemzeti parkok listáján. 

1999 óta minden év május 24-én ünnepeljük az európai nemzeti parkok napját, idén a huszadikat. Az EUROPARC Szövetség kezdeményezésére a szakemberek igyekeznek minél szélesebb társadalmi támogatást szerezni a természetvédelem ügyének. Ehhez a nemzetközi naphoz kapcsolódik a Magyar nemzeti parkok hete (2019. május 27. – június 2.), amikor egy héten át változatos programokkal várják a természet szerelmeseit.

2019. május 22., szerda

Utry Attila: A Kelet fényei

A Kölcsey Ferenc Olvasókör, a Könyvtárellátó és a KSH Könyvtár szeretettel meghívja Önt 2019. május 23-án (csütörtökön) 16:30-ra Utry Attila író, költő A Kelet fényei című kötetének bemutatójára. 

A kötetet bemutatja, és a szerzővel beszélget:  
Baán István görögkatolikus pap, az MTA doktora  
Cs. Varga István irodalomtörténész, kritikus  
Eszenyi Miklós író Tatárka Kirill ortodox pap 

Az est házigazdája Rácz András, a Könyvkultúra Magazin főszerkesztője. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, a belépés ingyenes. 

Helyszín: KSH Könyvtár, Bibó István terem 
Budapest II. ker., Keleti Károly u. 5.
A Nemzetközi Statisztikai Figyelő negyedik számában az Egészségügyi Világszervezet (WHO) beszámolójának egyik ismertetése is olvasható, amely az alkohol és az egészség viszonyát vizsgálja. Míg 2005 és 2016 között Afrika, Amerika és a Kelet-Mediterraneum országaiban az egy főre eső fogyasztás változatlan szinten maradt, addig az európai régió országaiban az alkoholfogyasztás mérséklődött. A regisztrált alkoholos italok közül az égetett szeszfajták a legkelendőbbek: arányuk a világ alkoholfogyasztásából 44,8%-ra rúg. A második helyen a sör áll, 34,3%-kal, míg a bor a harmadik helyre szorult (11,7%). A legnagyobb változást Európában észlelték, ahol az égetett szesz 3%-os visszaszorulása mellett fellendült a sör és a bor fogyasztása. Az ismertetés magyarországi adatokat is közöl, ha kíváncsi, hogy melyik italfajtáé a vezető szerep, lapozzon bele elektronikus folyóiratunkba.

Kellemes olvasást kívánunk!

2019. május 21., kedd

A magyar honvédelem napja (május 24.)

Bár Kossuth Lajos híres megajánlási beszéde július 11-én hangzott el, a Magyar Honvédség megalakítását mégis 1848. május 16-ára tehetjük, amikor is gróf Batthyány Lajos, az első felelős magyar kormány miniszterelnöke és Baldacci Manó ezredes, az Országos Nemzetőrségi Haditanács elnöke közzétette Hazafiak című felhívását. Az első honvédzászlóaljak így még nemzetőrségi keretek között jöttek létre, azonban a dokumentumból és az új egységek felszereléséből, szervezéséből egyértelműen egy reguláris sereg képe rajzolódik ki. 

A modern magyar haderő megalakításának évfordulójával szinte egyidőben emlékezünk meg a magyar honvédelem napjáról is. 170 évvel ezelőtt, 1849. május 21-én e napon foglalta vissza Buda várát a Görgey Artúr vezette honvédsereg Hentzi osztrák tábornok csapataitól. Az 1950-es évektől 1991-ig szeptember 29-e volt a fegyveres erők és a Magyar Honvédség napja, majd a 82/1992. (V. 14.) számú kormányrendelet értelmében 1992-től május 21-ét jelölték ki a magyar honvédelem napjaként. 

Érdekesség, hogy Keleti Károly (1833–1892), a KSH első igazgatója is részt vett (15 évesen!) a szabadságharcban, és honvédtüzérként szolgált az Erdélyben harcoló magyar seregben. A vereséget követően román fogságba került, azonban megszökött, hazatért szüleihez, hogy aztán nem sokkal később már a statisztikatudomány felé forduljon.

2019. május 18., szombat

Gaál Jenő (1846. szeptember 14. – 1934. május 18.)

85 éve ezen a napon hunyt el (május 18.) Gaál Jenő, közgazdász, gazdaságpolitikus, országgyűlési képviselő, az MTA igazgató tagja. Kutatómunkája nagyobb része a XVIII–XIX. századi gazdaságtörténethez, ezen belül a magyar nemzetgazdaság kialakulásához kapcsolódott. A nemzetgazdaságtan rendszere című kétkötetes művében a közgazdaság és a gazdaságpolitika elméletének összegzését adta; a közgazdaságtant mint politikai tudományt tárgyalta. Lefordította Berzeviczy Gergely műveit, és levéltári kutatásai alapján életrajzát is megírta. Behatóan tanulmányozta Skerlecz Miklós és Tessedik Sámuel munkásságát. Többkötetes monográfiát szentelt Széchenyi István nemzetfejlesztő munkásságának. Nagyobb tanulmányai jelentek meg a népesség alakulásáról és a munkaerő vándorlásáról. Magyarországon – a jelenség negatív következményeit történelmi példákon keresztül megvilágítva – az elsők között vizsgálta a kivándorlás társadalmi és gazdasági hatásait. Felhívta a figyelmet az egyházak és a társadalmi szervezetek munkájának fontosságára a kivándorlás mérséklése, illetve a külföldön nehéz szociális viszonyok közé került magyarok megsegítése ügyében. Foglalkozott a munkásvédelem kérdéseivel, a birtokpolitika sajátosságaival és az alföldi agrármozgalmakkal is. Szociálpolitikai publikációiban a szegénységben élőkkel való törődést erkölcsi kötelességként, egyszersmind a társadalmi béke zálogaként írta le. Az 1912-ben Budapesten tartott közegészségügyi konferencián a higiénia fontosságát emelte ki, mint az egészséges nemzet egyik fő összetartó erejét. Nézete szerint a korszerű közegészségügyi elképzelések, a megelőző orvoslás és az eugenika erősíti a társadalom és az állam kapcsolatát, és megóvja a nemzetet a fajromlástól.

Forrás: Nádudvari Zoltán – Rózsa Dávid : Gaál Jenő. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 231–233. p. 

2019. május 17., péntek

A Nemzetközi Statisztikai Figyelő legfrissebb számából ajánljuk

A legtöbb ember szeretne szülővé válni, a gyermekvállalást a férfiak éppúgy fontosnak tartják, mint a nők. Ezt a tényt mutatja az az infografika is, amely a Nemzetközi Statisztikai Figyelő legfrissebb számának A termékenységgel kapcsolatos tények, számok és tervek az ausztrál egyetemi hallgatók körében végzett online felvétel alapján című ismertetéséhez készült. A tömörítvényben többek között választ kapunk arra, hogy miért hajlamosak az egyetemi hallgatók a gyermekvállalás elhalasztására, hány gyermeket szeretnének, és milyen ismeretekkel rendelkeznek a termékenységről.

2019. május 16., csütörtök

90 éve volt az első Oscar-díj átadása

Az Oscar-gálák 90 éves történetéből szemezgettünk néhány igazán érdekes adatot. Az első rendezvény még csak magánvacsora keretében zajlott, a 2019-es gáláról pedig hiányzott a házigazda. Hogy milyen legek és "elsők" voltak e rangos eseményen, arról ad tájékoztatást az infografika válogatása.