2018. március 22., csütörtök

A vízhiány 2050-re 5 milliárd embert érinthet, figyelmeztet egy ENSZ-jelentés

A vízhiány 2050-re 5 milliárd embert érinthet, figyelmeztet egy ENSZ-jelentés

Water shortages could affect 5bn people by 2050, UN report warns
Jonathan Watts

Egy férfi sétál kutyájával a Paraibuna vízgyűjtő kiszáradt medrében, amely a Sao Paulo vízszükségletét fedező Cantareira víztározó része
Fotó: Roosevelt Cassio/Reuters
2050-re, több mint 5 milliárd ember szenvedhet az éghajlatváltozás, a megnövekedett vízkereslet és a szennyezett vízkészletek okozta vízhiány miatt egy ENSZ-jelentés szerint, amely a világ vizeinek állapotáról jelent meg a hét elején.
Az évente publikált átfogó tanulmány figyelmeztet a problémákra és civilizációs veszélyekre, amelyek kialakulhatnak abban az esetben, ha nem intézkedünk a folyókra, tavakra, vízhordó rétegekre, vizes élőhelyekre és víztározókra gyakorolt nyomás csökkentése érdekében.
A szárazsággal sújtott Brazíliában közreadott Víz Világjelentés szerint a pozitív változás lehetséges, különösen a kulcsfontosságú mezőgazdasági ágazatban, de csak akkor, ha olyan természetes megoldások felé mozdulnak el, amelyek inkább a talajra és a fákra támaszkodnak, mint az acél és beton megoldásokra.
Az emberek évente mintegy 4.600 köbméter vizet használnak, ebből 70%-ot a mezőgazdaságban, 20%-ot az iparban és 10%-ot a háztartásokban – derül ki a Víz Világfórumon bemutatott jelentésből. Világszinten a vízkereslet hatszorosára nőtt az elmúlt 100 év során, és évente további 1%-os növekedéssel számolhatunk.
Ez már jelenleg is olyan nyomást jelent, amely tovább emelkedik 2050-ig, amikor a világ népessége várhatóan eléri akár a 10,2 milliárd főt (a jelenlegi 7,7 milliárd főről), és amikor a Föld lakosságának kétharmada városlakó lesz.
A víz iránti kereslet várhatóan a fejlődő országokban növekszik a leggyorsabban. Eközben az éghajlatváltozás is fokozott nyomásnak teszi ki a vízkészleteket, ugyanis a nedves területek (ti. mocsarak, lápok) nedvesebbek, a szárazak pedig szárazabbak lesznek.
A szárazság és a talajromlás már most is a természeti katasztrófák legnagyobb kockázatai – állítják a szerzők – és ez a tendencia valószínűleg felerősödik a jövőben. „A szárazság vitathatatlanul az éghajlatváltozás legnagyobb veszélye.” Idén ez leginkább Fokvárosban mutatkozott meg, ahol a lakosok szigorú vízkorlátozásokkal szembesülnek az aszály következtében, amely legutóbb 384 éve volt ilyen súlyos. Brazíliában pedig közel 2 millió embernek csapjából apad el a víz, miután ötnaponta egyszer szüneteltetik a vízszolgáltatást egy szokatlanul elhúzódó száraz időszak miatt.
A jelentés előrejelzése szerint 2050-re 4,8 milliárd és 5,7 milliárd közötti ember él majd olyan területeken, amelyek évente legalább egy hónapig vízhiányosak, míg az árvízkockázatnak kitett emberek száma 1,6 milliárdra emelkedik 1,2 milliárdról.
A víz minősége is romlik. Az 1990-es évektől kezdve a szennyezési szint nőtt csaknem minden afrikai, ázsiai és latin-amerikai folyó esetében, és az elkövetkező két évtizedben várhatóan tovább romlik, főként a műtrágya és más agrokémiai anyagok miatt, amelyek olyan tápanyagokkal telítik az édesvizeket, amelyek a kórokozók növekedéséhez és az algák elszaporodásához vezetnek. Az ipar és a városok szintén jelentős problémát jelentenek. Az ipari és kommunális szennyvizek mintegy 80%-a kezeletlenül jut a vizekbe.
A változás kulcsa a mezőgazdaság, ami a vízfogyasztás és szennyezés legnagyobb forrása. A jelentés „konzerváló talajművelésű mezőgazdaságra” szólít fel, amely inkább az esővizet hasznosítja az öntözés helyett és szabályozza a vetésforgót a minimális talajborítás fenntartása érdekében. Ez döntő fontosságú lenne a talajerózió és a degradáció visszafordításához is, amely jelenleg a bolygó földterületének egyharmadát érinti egy tavaly közétett ENSZ tanulmány szerint.
Audrey Azoulay asszony, az UNESCO főigazgatója kiemelte, hogy a világ erdőinek és vizes élőhelyeinek kétharmada elveszett a 20. század fordulója óta, és ezt a tendenciát meg kell állítani.

Forrás: The Guardian, 2018. március 19., hétfő
https://www.theguardian.com/environment/2018/mar/19/water-shortages-could-affect-5bn-people-by-2050-un-report-warns#img-1
Fordította: B.M.

Március 22-e a víz világnapja

A víz világnapjának megünneplését az 1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték. Ennek hatására az ENSZ március 22-ét nyilvánította e nappá, felhíva a kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz fontos szerepére életünkben. Cél, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét.

„A 2018-as Víz Világnap nemzetközi szlogenje nem véletlenül lett a „Védd természetesen!”. Bolygónk legégetőbb problémáival a XX. században csak regionális szinteken foglalkoztak a nemzetek, mára azonban már nem csupán a víz tisztasága a globális kérdés. Árvizek, aszályok, vízszennyezés - mind károsítják a növényzetet, talajt, folyókat, tavakat. Hogyan csökkenthetjük az ezek által okozott károkat? Hogyan szabhatunk gátat a környezetszennyezésnek?
A megoldást a természet maga kínálja. A jellemzően egyetlen funkciót – például csatornázás – betöltő szürke infrastruktúra megoldásai mellett a zöld infrastruktúra térhódítása azért fontos, mert több probléma egyidejű kezelésére is lehetőséget nyújt. Új erdőket kell telepíteni, vissza kell kapcsolni a folyókat az árterekhez, helyre kell állítani a vizes élőhelyeket, hiszen ezek tartják egyensúlyban a víz körforgását, javítva az emberiség egészségét és életminőségét.
E jeles nap minden évben más nézőpontból hívja fel figyelmünket a víz alapvető szerepére.” – írja honlapján a Duna Múzeum csapata.

Ajánlott honlapok:
http://www.vizvilagnap.hu/
https://sokszinuvidek.24.hu/eletmod/2018/03/22/viz-vilagnap-2018/
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_viz_vilagnapja
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_v%C3%ADz_vil%C3%A1gnapja

Egy kiállítás(megnyitó) képei

Március 5-én, hétfőn került megrendezésre dr. Werner Gábor kiállításának megnyitója könyvtárunkban. A művész képei március végéig megtekinthetőek könyvtárunk folyosóján.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A további képek Galériánkban megtekinthetőek.

2018. március 21., szerda

Statisztikatörténeti előadások a KSH Könyvtárban

A Magyar Statisztikai Társaság Statisztikatörténeti Szakosztálya, az MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Osztályközi Állandó Bizottsága és a KSH Könyvtár szeretettel meghívja Önt 2018. március 27-én (kedd) 17 órakor kezdődő rendezvényére.

Előadók:
Fehér György: Tények és tendenciák A mezőgazdaság helyzete Magyarországon a 19. század második felében
Valkó Gábor: A dualista időszak mezőgazdasági összeírásainak bemutatása 20. századi kitekintéssel

Helyszín: KSH Könyvtár Thirring Lajos-terem, Budapest 1024 Keleti Károly utca 5.

2018. március 20., kedd

Mike Gyula (1890. január 16. – 1978. március 20.)

40 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Mike Gyula, Statisztikus, a KSH alelnöke. A hivatalban eltöltött negyven éve alatt különböző osztályokon és statisztikai területeken tevékenykedett. 1908-tól 1914 közepéig a KSH ipari osztályán, 1914 második felében a könyvtárban dolgozott. 1918. április 16-tól 1918. október 22-ig a Közélelmezési Minisztériumba rendelték. Ezután a KSH elnöki osztályán teljesített szolgálatot. Néhány hónapig a béketárgyalások céljára készített térképészeti munkálatokkal volt megbízva, 1919 augusztusától 1920 áprilisáig a Tanácsköztársaság ideje alatt tanúsított magatartás megvizsgálására alakított bizottság jegyzői teendőit látta el. 1920 áprilisától 1932. június 30-ig beosztottként és az elnöki osztály vezetőjének helyetteseként, 1932. július 1-jétől az elnöki osztály vezetőjeként szolgált. 1936. június 30-án a statisztikai ügyek előadói teendőinek ellátására a miniszterelnökséghez rendelték. 1946. március 2-ától nyugállományba vonulásáig a KSH alelnöke volt. Szervezője és irányítója volt több jelentős adatgyűjtésnek. A mezőgazdasági népességöregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló biztosításának előkészítése céljából 1928 októberében végrehajtott statisztikai felvétel és feldolgozás munkálatainak vezetője volt. Számos cikke jelent meg a Magyar Statisztikai Szemlében, és nevéhez főződik a Magyar statisztikai zsebkönyv megindítása is, amelyet 1933 és 1948 között szerkesztett. A sportstatisztika egyik hazai úttörője volt. Részt vett a KSH sportéletében is: 1938-ban a hivatal sportegyesületén (KSH Tisztviselőinek Sportegyesülete) belül működő teniszszakosztály egyik elnöke lett, majd 1941-ben az egyesület főtitkárává, 1943-ban pedig elnökévé választották meg. Az egyesület elnöki posztját egészen 1945-ig töltötte be. Egyik kezdeményezője volt annak, hogy az egyesület részére sporttelep épüljön a Városmajorban

Forrás: Bedecs Éva – Farkas Balázs: Mike Gyula. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 496–497. p.  

2018. március 18., vasárnap

Szinnyei József (1830. március 18. – 1913. augusztus 9.)

Idősebb Szinnyei József (1868-ig Ferber József, Komárom, 1830. március 18. – Budapest, 1913. augusztus 9.) bibliográfus, könyvtáros, irodalomtörténész, lexikográfus.

Fő műve az 1891 és 1914 között kiadott Magyar írók élete és munkái című, összességében mintegy 10500 oldal terjedelmű, 14 kötetes hatalmas lexikon-sorozat, amely közel 30.000 addig élt – tágan értelmezett – magyar író (szépíró, költő, tudós, filozófus, hittudós stb.) életrajzát és műveinek jegyzékét tartalmazza.

1872. december 23-án nevezték ki a budapesti Egyetemi Könyvtárhoz másod-könyvtártisztnek. 1875. április 26-án első könyvtárigazgatói teendők ideiglenes vezetésével bízták meg, és a könyvtárrendezési munkálatokat az ő felügyelete és közreműködése mellett végezték. 1879. július 29-én első őri állásában véglegesen megerősítették. 1884-től az Országos Hírlapkönyvtár létesítését tűzte ki legfőbb feladatául, melynek érdekében nemcsak a napi sajtóba írt cikkeket, hanem kormánysegéllyel 1885-től 1887-ig Magyarország és Erdély majdnem minden városában megfordult a hírlapok összegyűjtése céljából.

1888. november 9-én az egyetemi könyvtártól a Magyar Nemzeti Múzeum hírlapkönyvtárához helyezték át őri minőségben. 1901-ben igazgatóőrré nevezték ki. 1896. szeptember 21-én a kereskedelmi miniszter az ezredéves országos kiállítás II. (közművelődés) csoport zsűritagjának nevezte ki; működéséért 1897. február 2-án őfelsége legfelsőbb elismerését és a miniszter köszönetét nyilvánította. A király 1897. április 29-án kelt okirattal a királyi tanácsosi címet adományozta neki.
A Magyar Tudományos Akadémia 1899. május 5-én megválasztotta levelező tagjának; a Magyar Történelmi Társulatnak alapító és 1878. december 5-től igazgató választmányi tagja, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaságnak alapíttatása (1883) óta választmányi tagja, a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsának tagja; 1902. március 23-án az 1848/49-es Honvéd-egyletek Országos Központi Bizottsága rendes tagjának, 1905. május 17-én a Komárom Vármegye és Városi Múzeum Egyesület tiszteleti tagjának, 1908. január 6-án a Petőfi Társaság szintén tiszteleti tagjának választotta.
Emléktábla Szinnyei József szülőházán, a komáromi Ferencesek utcájában
1992-ben megalapították a róla elnevezett Szinnyei József-díjat. Ez azoknak a könyvtárosoknak adományozható, akik hosszabb időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel szakterületek fejlődését segítik elő. A kitüntetett adományozást igazoló okiratot és érmet kap. Az érem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 milliméter. Az érem Szilágyi Bernadett szobrászművész alkotása, egyoldalas, Szinnyei József domború arcképét ábrázolja, és SZINNYEI JÓZSEF-DÍJ felirattal van ellátva.

Nevét viseli a révkomáromi járási könyvtár, de utcát is elneveztek róla szülővárosában.

Forrás: Wikipédia

2018. március 22-én vendégünk Vidra Szabó Ferenc

A Kölcsey Ferenc Olvasókör, a Könyvtárellátó és a KSH Könyvtár szeretettel meghívja Önt 2018. március 22-én (csütörtök) 17 órára Vidra Szabó Ferenc szociológus, minőségmenedzser, pszichodráma-vezető Határmezsgyék vándorai című trilógiájának bemutatójára.

A szerző beszélgetőtársa Rácz András, a Könyvkultúra Magazin főszerkesztője. 

Helyszín: KSH Könyvtár Bibó István-terem, Budapest 1024 Keleti Károly utca 5.