2022. június 1., szerda

Choderlos de Laclos: Veszedelmes viszonyok

Choderlos de Laclos: Veszedelmes viszonyok

Budapest: Manó Könyvek Kiadó, 2021. 535 p.

Raktári jelzet: 673090

Pierre Choderlos de Laclos lovag, eredeti hivatása szerint tüzértiszt, 1784-ben adatta ki levélregényét, a Veszedelmes viszonyokat. A mű témája, a szerelmi játszmák erkölcstelensége rögtön botránykönyvvé tette ezt az alkotást, pedig a szerző egyértelművé tette a szereplők tulajdonságai által, hogy az igazság, és a tiszta szív pártján áll.

A művelt, de cinikus Merteuil márkinén kívül a regény szereplőiként ismerhetjük meg az ártatlan Cécile Volanges kisasszonyt, a tisztaszívű Dancenny lovagot, de az ösztönei által vezérelt - bár némi jóérzéssel megáldott- nőcsábászt, Valmont vikomtot is. Érzelmek és vágyak viaskodásának lehetünk tanúi, ha elolvassuk ezt a levélregényt, s mindezek közepette Tourvelné megindító emberi drámáját is nyomon követhetjük.

Egy-egy levél elolvasása egy nap alatt igazán könnyű, ez a felépítés csak követhetőbbé teszi a cselekményt a kevés idővel rendelkező olvasóink számára is. A mű egyben korrajz a 18. század végi francia arisztokrácia botrányairól, és erkölcsi megfontolnivalót is ad mindnyájunknak. Örkény István tűhegypontosságú utószavával, a Manó Könyvek 2021-es kiadását bátran ajánljuk minden olvasónknak.

A könyvtárban itt található.

„kolostor”

2022. május 16., hétfő

Pilinszky János: A nap születése

Pilinszky János: A nap születése

[Kápolnásnyék]: Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány, 2021. 38 p.

Raktári jelzet: 677811

Pilinszky János verses meséje, A nap születése egy felemelő, derűlátó tanmese a szeretetről, az értelemről, és mások igaz megbecsüléséről. A címszereplő, a Nap, és a többi megszemélyesített természeti elem, így a Levegő, a Tenger, és a Virágok ebben a tankölteményben nem csak a saját létezésüket szolgálják, hanem egy mélyebb erkölcsi igazságot is megjelenítenek. Ez a költemény egy újraírt teremtéstörténet, ahol a Nap nem más, mint a szeretet megtestesülése. Ez a szeretet visszatérhet a legsötétebb órák elmúlta után is, ahogyan a Nap is felkel minden reggelen. A verses mese üzenetét jól hangsúlyozzák a mű eredeti, 1974-es megjelenési évének korstílusához igazodó színpompás illusztrációk, amelyek méltó kísérői ennek a megnyugvást hozó műnek.

A könyvtárban itt található.

"kolostor"

 

2022. április 8., péntek

Maguire, Kay (Kéri András ford.): Szobanövények gondozása

Maguire, Kay (Kéri András ford.): Szobanövények gondozása

Budapest: Kossuth Kiadó, 2019. 143 p.

Raktári jelzet: E013944

A színes, könnyen áttekinthető, rövid szakkönyv bármelyik szobakertész számára hasznos lehet, és erre nem csak az Angol Királyi Botanikus Kert, a Kew ajánlása jelenti a garanciát a maga több mint 250 éves történetével, hanem az egykor kötelékeikben dolgozó szerző, Kay Maguire is.

 Bevezetése minden szükséges tudnivalót közöl, hogy növényeink egészségesen, és szépen fejlődjenek. Ezt követik a legnépszerűbb növényfajok és- fajták leírásai, ahol felismerhetjük a színes rajzmellékleteikről a beszerzésre érdemes, életerős példányokat. A fajokról és fajtákról szóló leírások közlik a növény életben maradásához, és megfelelő fejlődéséhez szükséges összes tudnivalót. Ráadásként speciális tippeket, és a fajokról szóló érdekességeket is olvashatunk. Így például megtudhatjuk a botpálmáról, hogy tartásával a faj fennmaradásához is hozzájárulhatunk, mert eredeti élőhelyén, Dél-Kínában valószínűleg kipusztult. Viszont szereti az árnyékos szobákat, így állandó díszként hálálja meg fajmentő tevékenységünket. Aki pedig megfogadta Maguire hasznos tanácsait, az a továbbiakban is hasznos projekteket kap a növénytartáshoz, például hogy hogyan építsen sziklakertet szobai körülmények között. 

A könyv méltó segítőtársa lehet minden elhivatott növényrajongónak. 

A könyvtárban itt található. 

"kolostor"

 

2022. február 22., kedd

Voltaire: XII. Károly svéd király története: nyolc könyvben

Voltaire: XII. Károly svéd király története: nyolc könyvben  

Budapest: Európa Könyvkiadó, 1965. 299 p.

Raktári jelzet: 598422

A közismert francia író és gondolkodó, Voltaire által írt életrajzból az utolsó nagy, svéd katonakirály, XII. Károly (1697-1718) pályafutását és jellemét is megismerhetjük. Károly a nagy északi háborúban (1700-1721) legalább három, szomszédos hatalommal kellett, hogy küzdelmet folytasson. Még, szinte gyermekkirályként kellett, hogy megőrizze az akkorra már birodalommá növekedett Svédország területi egységét. Kalandos életét nem csak a trónralépésétől egyre fenyegetőbbé váló külpolitikai helyzet, de hagyományos, katonai neveltetése is befolyásolta.

A mű lapjain a Voltaire által kikérdezett, Károlyt közvetlenül is ismert tisztekkel együtt eleveníthetjük fel, amint a svéd király katonáival együtt menetel, és velük együtt nélkülözi a megfelelő élelmiszert és ruházatot, amint fáradhatatlanul gyakorlatoztatja a svéd bakákat még a Skandináviától oly’ messzi török területekre vetődve is.

A könyv olvasóinak szerencséjére Voltaire egyik történelmi szereplő irányában sem volt elfogult. Még I. (Nagy) Péter orosz cárt is kritikával illette műve lapjain a Szentpétervár felépítése miatt bekövetkezett, megközelítőleg 200000-es emberveszteség miatt. Voltaire kiegyensúlyozott, elmés narrátor, aki a történelem ismeretlen hőseinek, az egyes nemzetek közembereinek is emléket állít néhány bekezdés erejéig. Ezzel nem csak észak óriásainak heroikus harcát láthatjuk egészen közelről, hanem megismerhetjük a bátor, és királyához hűséges svéd, szabad paraszti társadalmat, de a több ellenséggel egyszerre küzdő lengyel népet is. Rálátást kapunk a korabeli nagy diplomáciai sakkjáték nagyobb súlyú résztvevőinek, így Nagy-Britanniának, a Francia Királyságnak, vagy az Orosz Birodalomnak az érdekeire is. Aki venné a bátorságot, és megismerkedne XII. Károly életével, ebben a Voltaire-i tolmácsolásban kibontakozhat előtte a 18. század eleji diplomáciai univerzum is. 

A borítókép forrása: https://www.regikonyvek.hu/kiadas/xii-karoly-sved-kiraly-tortenete-1965-europa-konyvkiado

A könyvtárban itt található.