2016. március 7., hétfő

Fórizs Margit (1916–1992)

100 évvel ezelőtt, 1916. március 12-én, Sarkadon született Fórizs Margit  közgazdász, statisztikus. 1941-ben szerzett közgazdasági doktori oklevelet a Magyar Királyi József Nádor M űszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.
   1952-től a KSH társadalomstatisztikával foglalkozó osztályain dolgozott. Irányításával fejlesztették a Településstatisztikai Osztály feladatkörét, 1958-tól itt volt osztályvezető. A KSH-ban szaktanácsadóként alkalmazták 1972-ben történt nyugdíjba vonulása után is.
   Az MKT Statisztikai Szakosztályában a Területi Statisztikai Szekció aktív tagja volt, irányította a KSH Településstatisztikai Munkaközössége kiadványainak szerkesztését.
   A hazai területi statisztika elméleti és gyakorlati kérdéseinek elismert szakértője volt. Munkásságának és kiadott műveinek középpontjában a hazai települések statisztikai módszertana állt. Az 1950–1960-as években komplex csoportosítási ismérveket alakított ki a településkategóriák vizsgálatára. A KSH adatgyűjteményeiben rendszerezte a felmért településhálózat és a magasabb szint területi és tájegységek fontosabb közigazgatási, funkcionális és fejlettségi adatait. Szerkesztője volt a magyar városok, községek 1958-ban kiadott részletes adattárának. Tanulmányaiban ismertette a hazai településeken, valamint a vonzáskörzeteikben végzett statisztikai felvételek eredményeit; bemutatta az egyes városok közműveit, lakáshelyzetét, egyéb kommunális jellemzőit, valamint demográfiai mutatóit. Kialakította az egységes hazai lakásstatisztikát, valamint az országos számbavétel rendszerét.

Forrás: Nádudvari Zoltán: Fórizs Margit. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 217. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése