2016. március 16., szerda

Rényi Alfréd (1921–1970)


Forrás: http://www.szellemitulajdon.hu
95 évvel ezelőtt, 1921. március 20-án született Rényi Alfréd, matematikus, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Az MTA Alkalmazott Matematika Intézet (a későbbi Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) első igazgatójaként megteremtette és nemzetközileg is elismertté tette a magyar valószínűségszámítási iskolát. A valószínűségszámítás mellett kiemelt kutatásai területei közé tartozott a statisztika, a kombinatorika, a számelmélet, az információelmélet, a gráfelmélet, a matematikadidaktika, az analízis és az alkalmazott matematika. Statisztikai vizsgálataiban elsősorban a Poisson-eloszlással és általánosabban az eloszlásfüggvényekkel foglalkozott. A valószínűségszámítás és a statisztika gyakorlati alkalmazásával logisztikai, közgazdasági, biológiai és kémiai problémák megoldását is segítette. 1956-ban Bródy Andrással Magyarországon az elsők között foglalkozott ökonometriai vizsgálatokkal. A tudományos eredményeket – különösen az információelmélet terén – közérthető, olvasmányos formában is közzétette. Több más periodikum mellett szerkesztője volt a Journal of Applied Probability folyóiratnak és kelet-európai szerkesztője a Statistical Theory and Method Abstracts referáló folyóiratnak. Élete során több mint háromszázötven dolgozatot és könyvet publikált, leggyakoribb társszerzője Erdős Pál volt.
   A Matematikai Kutatóintézet az ő emlékére 1972-ben Rényi-díjat alapított, amelyet az intézet nemzetközileg is kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársai nyerhetnek el ötéves munkájukért. Az intézet 1999-ben vette fel Rényi Alfréd nevét.

Forrás: Lencsés Ákos: Rényi Alfréd. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 597–598. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése