2016. április 5., kedd

Francis Snyder: The EU, the WTO and China

Az angol nyelvű kötet az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság viszonyát meghatározó alapvető dokumentumokat mutatja be igen részletesen 1949-től egészen napjainkig. Nem csak a maastrichti szerződés aláírása utáni időszakból származó dokumentumokat olvashatunk, hanem már Kína 1979. évi külpolitikai nyitását követően keletkezett iratokat is. Az EU és Kína mellett harmadik tényezőként a WTO (Kereskedelmi Világszervezet) jelenik meg, mivel a munka egyik központi eleme a nemzetközi kereskedelem szabályozása és az ebben megmutatkozó jogi pluralizmus. A szerző a KínaEU kapcsolatok bemutatása mellett, a nemzetközi kereskedelmi rendszer szabályozásával is foglalkozik, és egy új elméleti keret kidolgozásával járul hozzá annak könnyebb megértéséhez. A mű három részre tagolódik: az első fejezet áttekinti az alapvető fogalmakat, bemutatja a jogról és a globalizációról szóló szakirodalmat, illetve bevezeti az ún. globális jogi pluralizmus (global legal pluralism) elméletet. A következő fejezetben a gyakorlatban „láthatjuk” ugyanezt az elméletet az EU, a WTO és a Kína közötti kapcsolatok működését vizsgálva. A záró rész a jogi pluralizmus lehetséges új irányaival foglalkozik. Sorra veszi a regionális kereskedelmi megállapodásokat, ezek közül is kiemelten foglalkozik a Kínát érintő szerződésekkel. Emellett a jogi pluralizmus elméletének alkalmazhatóságát is megvizsgálja a WTO megújításának, fejlesztésének érdekében. A kötet további érdekessége, hogy az eredeti angol nyelvű dokumentumok mellett olyan hivatalos anyagokat is közöl, amelyeket korábban csak kínai, francia vagy portugál nyelven olvashattunk.
A szerző az LSE (The London School of Economics and Political Science) professzora, valamint a Pekingi Egyetem Jogi Iskolájának vendégelőadója. 

A könyvtárban itt található.

HB

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése