2016. május 19., csütörtök

Farkasfalvy Sándor (1888. június 9. – 1966. május 19.)

50 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Farkasfalvy Sándor, statisztikus, a KSH alelnöke. 1911-től dolgozott a KSH-ban. Az I. világháború idején a mezőgazdasági és az iparstatisztikai felvételekben működött közre, továbbá osztályvezető-helyettesként részt vett a mezőgazdasági osztályon a cséplési statisztika, az ipari osztályon pedig a háborús ipari statisztika megszervezésében. Mindezen munkálatok mellett két éven keresztül a hitelügyi statisztikai osztály vezetői tisztségét is betöltötte. 1921-ben az ipari osztály vezetője lett, új megbízatásával egy időben pedig miniszteri titkárrá nevezték ki. A következő évek során a statisztika több területével is foglalkozott, ilyen volt a gyáripari termelési és az üzemi statisztika megszervezése, a részvénytársasági statisztika újjászervezése, a bányászati és kohászati statisztika megszervezése. 1931-ben a honvédelmi miniszter felkérte az ipari térképek elkészítésére és a népszámlálás során végzett honvédelmi célú összeírásból készült ipari feldolgozás anyagának összeállítására. 1934-ben a katonai ellátás szempontjából fontos áruk kereskedelmi készletére vonatkozó statisztikai adatfelvétel megszervezésén dolgozott. 1944. június 30-án kinevezték a KSH alelnökévé. 1945 júniusában a KSH-ban működött igazolóbizottság vezetői állásra alkalmatlannak minősítette jelentésében. 1945 szeptemberétől a KSH alkalmazásában maradva az Újjáépítési Minisztériumban teljesített szolgálatot. Felmerült, hogy átveszik az Újjáépítési Minisztérium állományába, s szóba került alkalmazása az Anyag- és Árhivatalban is, a megváltozott politikai helyzetben azonban 1946 augusztusának elején elbocsátották, majd még azon hónap végén kérésére nyugdíjazták.

Forrás: Kovács Csaba: Farkasfalvy Sándor. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 192–193. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése