2016. május 5., csütörtök

Móricz Miklós (1886. december 7. – 1966. május 5.)

50 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Móricz Miklós, újságíró, statisztikus, könyvkiadó. Publicisztikai elkötelezettsége miatt érdeklődése rendkívül széles körű volt, az újságírásnak majd négy évtizedet szentelt életéből. Közéleti írásai mellett az 1910-es évektől jelentek meg társadalomtudományi publikációi. Kezdetben közgazdasági kérdésekkel foglalkozott, de 1919 után évekig nem publikált. 1929-től többek között a Nyugatban, a Társadalomtudományban, a Magyar Statisztikai Szemlében közölt közgazdasági és statisztikai tanulmányokat. Több írásában foglalkozott a Romániához, illetve Csehszlovákiához csatolt korábbi magyar területek pénzügyi és gazdasági viszonyaival, illetve az új államok integrációs politikájának ellentmondásaival. Különös figyelmet szentelt ekkoriban a földkérdésnek és a nemzetiségpolitikának. Az 1930-as években főként vállalati, pénzügyi statisztikával és népesedési kérdésekkel, népességfejlődési tendenciákkal, Budapest országon belüli helyével és szerepével, továbbá társadalompolitikai kérdésekkel, így a középosztály, a birtokviszonyok, illetve a szegényparasztság problémáival foglalkozott. Az 1940-es évektől érdeklődése a történeti statisztika felé fordult, elsősorban Magyarország népesedési folyamatai érdekelték, nyomdájában azonban művészeti könyvsorozat kiadásával is foglalkozott. Az 1950-es, 1960-as években bátyjáról (Móricz Zsigmond) szóló tanulmányokat és könyveket publikált, amelyek jelentős forrásértékkel bírnak az irodalomtudomány számára. Foglalkozott a statisztikai adatok vizualizációjával is, ennek jegyében jó néhány térképet készített.

Forrás: Kovács Csaba – Mészáros Balázs: Móricz Miklós. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 510–512. p. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése