2016. június 22., szerda

Krisztics Sándor (1890. január 15. – 1966. június 22.)

50 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Krisztics Sándor, jogász, politológus, könyvtáros, bibliográfus, egyetemi tanár. Tudományos kutatóként főleg a jogfilozófia és a politikatudomány iránt érdeklődött, de összehasonlító közjogi, közigazgatási jogi, nemzetközi jogi, külpolitikai és bibliográfiai munkássága is jelentős. Igen értékes a szociográfia elméletében és gyakorlatában kifejtett munkássága. Felfogása szerint a szociográfiának háromféle megközelítése lehetséges: tekinthetünk rá a kritikai, összehasonlító statisztika továbbfejlesztéseként, családszociológiaként és a társadalmi tömegjelenségeket kutató tudományként. Az általa társadalomtudományi információs és dokumentációs irodává fejlesztett Magyar Szociográfiai Intézet élén közigazgatási, hely- és államismereti adatok nyilvántartásával és szolgáltatásával, helytörténeti és társadalomtudományi katalógusok és bibliográfiák összeállításának irányításával foglalkozott. Az intézet községi adattárai a helytörténeti kutatás elsőrendű forrásai. Krisztics nevéhez fűződik 1926 és 1929 között a Magyar kormányzati bibliographia, 1926 és 1933 között a Társadalomtudományi bibliographia, 1943-ban pedig az 1941-es Magyar nemzeti bibliográfia összeállítása.

Forrás: Derzsy Márk – Rózsa Dávid: Krisztics Sándor. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 438–439. p.  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése