2016. június 20., hétfő

Nyitrai Ferencné (1926. június 20. – 2011. február 17.)

90 évvel ezelőtt született (június 20.) Nyitrai Ferencné, közgazdász, statisztikus, egyetemi tanár, a KSH elnöke. Hosszú idősoros iparstatisztikai vizsgálatai a gazdaságtörténet-írás fontos forrásai. Kandidátusi disszertációjában a magyar ipar 1945 és 1970 közötti fejlődését elemezte makroökonómiai módszerek alkalmazásával. Ipar- és gazdaságstatisztikai kutatásaiban fontos szerepe volt a nemzetközi összehasonlításoknak; a témának több önálló kötetet szentelt. A népgazdasági hatékonyság és tartalékai címmel 1983-ban megjelent, 1985-ben nagydoktori értekezésként is benyújtott művében bemutatta a magyar gazdasági fejlődés makroszintű elemzését és nemzetközi összehasonlító vizsgálatát, a legfontosabb ágazatok hatékonyságának változásait, a hatékonyság társadalmi vonatkozásait, az ÁKM (ágazati kapcsolatok mérlege) módszerének alkalmazását és az energiaigényesség alakulását. Rámutatott a hatékonyságkutatás továbbfejlesztésének fontosságára, a gazdasági hatékonyság és a társadalmi fejlődés kölcsönhatásaira, a gazdasági expanziót gátló tényezőkre (az alacsony szintű munkatermelékenységre és automatizálásra), valamint a kutatás- és fejlesztésigényes gyártási ágak szerepének szükséges növelésére.

Forrás: Nemes Erzsébet – Rózsa Dávid: Nyitrai Ferencné. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 540–542. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése