2016. június 18., szombat

Télfy Iván (1816. június 18. – 1898. augusztus 2.)

Forrás:Wikipédia
200 évvel ezelőtt született (június 18.) Télfy Iván, bölcsészdoktor, jogász, hellenista, klasszika-filológus, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja. Pályája elején két művében foglalkozott a statisztika elméleti kérdéseivel. 1844-ben Pozsonyban – még Zima János néven – megjelent, A’ statistika elmélete című írása egyebek között a nemzetközi szakirodalom legjelesebb képviselőinek a statisztikáról alkotott meghatározásait, a statisztika értelmezéseit, feladatait, tárgyait, elsajátításának módjait, más tudományokhoz való viszonyát tárgyalja. A mű legnagyobb értékét azonban az a több száz tételt tartalmazó irodalomjegyzék jelenti, amely országonként az ókorig visszamenőleg kronológiai rendbe szedve mutatja be a statisztika tárgyaival összekapcsolható műveket. Másik írása 1845-ből és ugyancsak Pozsonyból származik, címe A’ mezei gazdaság elvont statistikája. Irodalmi és oktatói munkásságának túlnyomó része a klasszika-filológia, az ó- és újgörög nyelv tanulmányozásához és ismertetéséhez kapcsolódott, de foglalkozott a magyarság őstörténetével is.

Forrás: Rózsa Gábor: Télfy Iván. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 696. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése