2016. július 24., vasárnap

Ercsei Dániel (1781. július 24. – 1836. február 23.)

235 évvel ezelőtt született (július 24.) Ercsei Dániel, filozófus, író, tanár, az MTA levelező tagja. Munkássága során sokat tett a magyar, azon belül is főként a bölcseleti nyelv fejlesztése érdekében. Debreceni működése idején részt vett az oktatás megújítását előirányzó munkákban (arra főként az oktatás kiszélesítése és a magyar nyelv mind szélesebb körű elterjedése miatt volt szükség), ennek keretén belül 1837–1838-ban Kerekes Ferenccel együttműködve új tantervet készített, amelynek egyik legfőbb része a középiskolai tagozat tanítóinak képzését szolgáló filológiai szeminárium, vagyis egy tanítóképző megszervezése volt. Az empirizmuson alapuló lélektani kutatások egyik meghonosítója volt az országban.Írásai több területet érintettek. Filozófiai jellegű írásainak központi témája Kant és Hume munkássága és a filozófiatörténet volt. Rövidebb közleményeit a Tudományos Gyűjtemény jelentette meg.
Sokan Ercsei Statistica. Első darab. Közönséges statistica és Magyarország statisticája című munkáját az első magyar nyelvű statisztikai műnek tulajdonítják, ez a feltevés azonban nem helytálló. A többkötetesre tervezett statisztikai munkájának csak az első kötete jelent meg. Az a debreceni kollégium hallgatói számára statisztikai tankönyvnek íródott, tartalmazta a legfontosabb hazai statisztikai ismereteket (bár új adatok, új megközelítések nemigen jelentek meg benne), valamint bemutatta az angol klasszikus közgazdaságtan új elméleti felvetéseit. A Statistica népszerűsítő szándékkal íródott, így a statisztika iránti igényeket nem volt képes hosszú távon és maradéktalanul kielégíteni, azonban így is jelentős mérföldkőnek tekinthető a magyar leíró statisztika történetében.

Forrás: Kovács CsabaRettich Béla: Ercsei Dániel. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 185186. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése