2016. július 1., péntek

Horváth Róbert (1916. július 1. – 1993. december 6.)

100 évvel ezelőtt született (július 1.) Horváth Róbert, statisztikus, demográfus, közgazdász, egyetemi tanár. Terjedelmes tudományos munkásságát a sokrétűség, a kutatási módszertanban megjelenő újszerűség jellemzi, és megjelenik benne a társadalomtudomány egyes ágainak széles körű és komplex összekapcsolódása is.
Tudományos munkássága a következő témakörökre bontható: közgazdasági és monetáris elmélet és elmélettörténet, gazdaságpolitika, statisztikai és gazdaságstatisztikai elmélet, statisztikai elmélettörténet, alkalmazott statisztikai tudomány, demográfiai elmélet, történeti demográfia. Arra törekedett, hogy valamennyi általa művelt tudományterületen elmélyítse a statisztikai módszertant. Ez elmélettörténeti kutatásaiban éppúgy megjelenik, mint a matematikai gazdaságtan és az input-output elemzés terén. Fontos továbbá komplex, interdiszciplináris, a lényeges kérdések egészét összefogó, elmélettörténeti alapú módszere is, amelyet kutatási területeinek vizsgálata során alkalmazott.
Horváth Róbert több mint negyvenéves oktatói pályája alatt jogászok nemzedékeinek adott át közgazdaságtani, pénzügyi, általános és gazdaságstatisztikai, illetve demográfiai ismereteket, mindeközben pedig kiemelkedő szakmai munkásságával a hazai statisztika-, demográfia- és közgazdaság- tudomány jeles képviselője volt.

Forrás: Sárpátki Ádám: Horváth Róbert. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 320–321. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése