2016. július 23., szombat

Magda Pál (1770. június 29. – 1841. július 23.)

175 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Magda Pál, statisztikus, földrajztudós, pedagógus, az MTA tagja. Magyarországról készített monográfiájában (Magyar Országnak és a határ őrző katonaság vidékeinek legújabb statistikai és geográphiai leírása) a leíró statisztika módszereit alkalmazva a természetföldrajzi adottságok, a társadalmi, vallási, nemzetiségi, közigazgatási és jogi viszonyok, a mezőgazdaság, az ipar, a bányászat, a kereskedelem és az egyes megyék rajzát adta. Sürgette a „gond- és bérterhezett” parasztság jogegyenlőségének kimondását, az igazságtalan tulajdonviszonyok felszámolását, a Magyarország számára kedvezőtlen vámpolitika megszüntetését és az egy birodalomba zárt népek összefogását. Szorgalmazta a képzett pedagógusok létszámának és fizetésének emelését, a magyar nyelvű oktatás előtérbe helyezését a latinnal, a gondolkodásra nevelés előtérbe helyezését a magoltatással szemben.
Művének „szabad gondolatai”, a társadalmi-gazdasági rendet bíráló kitételei miatt Magdát számos támadás érte, többek között karlócai állásától is emiatt fosztották meg. 1833-as traktátusában – a fiziokratákra hivatkozva – a mezőgazdaságról mint a gazdaság fundamentumáról értekezett. A nyugat-európai példák alapján arra a következtetésre jutott, hogy a parasztok személyes szabadsága és földtulajdona növeli a termelékenységet. A gazdasági erők között említette az időt, amelynek megtakarítása a modernizálás elsőrendű feltétele

Forrás: Rózsa Dávid: Magda Pál. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 468–469. p. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése