2016. július 14., csütörtök

Vasvári Pál (1826. július 14. – 1849. július 5.)

Forrás: Wikipédia
190 évvel ezelőtt született (július 14.) Vasvári Pál, történész, politikus, katonatiszt. Kutatásainak elmélyítése érdekében élénken foglalkozott a történelem segédtudományaival, sőt a statisztikatudomány irányában is bővítette ismereteit. Ezt bizonyítja A statisztika elmélete című kézirata, amelyben a korszak színvonalán álló módon tárgyalja a statisztika fogalmát, tárgyát, módszereit, irodalmát és történetét.
Részt vett az 1848. évi forradalmi eseményekben. Március 15-én az Ellenzéki Kör tagjaként egyike volt a 12 pont íróinak, majd a népgyűlés elé terjesztőinek. A Batthyány-kormányban Kossuth mellett miniszteri titkárként tevékenykedett. 1848-ban honvédhadnagyként Somogy megyében szervezte a népfelkelést. Vasvári egységét Erdélybe rendelték Bem alá, ahol a gyalui havasokban, a Funtinel-fennsíkon hősi halált halt.
Írói munkásságának kezdete korai egyetemista éveire nyúlik vissza. Számos történelmi témájú cikket írt a hazai lapokba, de Sali Bánk álnéven néhány szépirodalmi elbeszélés is kikerült a tolla alól. Írásaiból csak néhány látott napvilágot, így az 1845-ben írt Szerelmes bajnok, amelyet a Kisfaludy Társaság pályázatára írt, Zrínyi Miklós a költő című munkája, amellyel 1847-ben megnyerte a Kisfaludy Társaság pályadíját, valamint Történeti névtár című sorozatának első része, amelyet 1848-ban ki is adatott. Több kötetnyire rúgó történeti, történetfilozófiai munka kéziratos vázlatát őrizte lakásán, ám azt Pest 1849. évi osztrák megszállása során kifosztották, így ezeknek jelentős része elveszett.

Forrás: Derzsy Márk: Vasvári Pál. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 738739. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése