2016. augusztus 2., kedd

Illyefalvi Vitéz Géza (1871. március 16. – 1931. augusztus 2.)

85 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Illyefalvi Vitéz Géza, jogász, statisztikus, egyetemi tanár. Születési és termelékenységi statisztika című munkájában azt elemezte, hogy a társadalmi körülmények hogyan befolyásolják a szaporodási viselkedést. Figyelmeztetett a magán- és közegészségügyi ellátás közötti rés szélesedésére, amelynek megoldására állami beavatkozást javasolt. A népesség egyenjogúsítása és védelme érdekében szorgalmazta a korszerű eugenikai eszmék gyakorlatba ültetését, amelybe beletartozott a munkások társadalom- és egészségbiztosítása, valamint a nők nagyobb társadalmi szerepvállalása. Véleménye szerint a társadalomra nem alkalmazható a természetes szelekció elve, mivel az emberek életképessége „nem oly alapon határozódik, mint az állatoknál”. A Magyarország statisztikája című munkája az elvi állásfoglalásokat kerülve, főként adatközlésekből állt. Mindezek mellett számos, elsősorban gyakorlati kérdésekkel foglalkozó államháztartástan tankönyvet is írt.

Forrás: Derzsy Márk – Farkas Balázs: Illyefalvi Vitéz Géza. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 333–334. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése