2016. szeptember 7., szerda

Baross János (1875. december 21. – 1926. szeptember 7.)

Forrás: Wikipédia
90 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el, Baross János, jogász, statisztikus, újságíró, agrárpolitikus, országgyűlési képviselő. Statisztikai ismereteit mindenekelőtt agrárjogi műveiben kamatoztatta. Elemezte a parasztbirtokok öröklési problémáit, és politikai intézkedést kezdeményezett azok elaprózódásának megakadályozására. Országgyűlési felszólalásaiban foglalkozott az agrárhitelezés kérdéseivel is. Támogatta a parcellázás, a mérsékelt földreform végrehajtását. Több tanulmányában tárgyalta a földben rejlő ásványkincsek és a földtulajdon összefüggéseit. Utolsó nagyobb lélegzetvételű írása Magyarország földjének nemzetiségi és szociális megoszlásáról 1923-ban látott napvilágot. 1895–1896-ban az Egyetemi Lapok felelős szerkesztője volt. Vezércikkeit a Magyarország és a Hazánk, szakmai tanulmányait a Magyar Gazdák Szemléje, a Budapesti Szemle, a Huszadik Század és a Közgazdasági Szemle közölte. Politikai és gazdasági tárgyú röpiratokat is megjelentetett.

Forrás: Nádudvari Zoltán – Rózsa Dávid: Baross János. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 83. p.  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése