2016. szeptember 3., szombat

Jakó Zsigmond Pál (1916. szeptember 2. – 2008. október 26.)

Forrás: http://lexikon.adatbank.ro
100 évvel ezelőtt született (szeptember 2.) Jakó Zsigmond Pál, művelődés- és gazdaságtörténész, levéltáros, paleográfus, az MTA tiszteleti tagja. Fő kutatási területét az erdélyi középkori és kora újkori művelődéstörténet, igazgatástörténet, gazdasági élet, településtörténet és történeti demográfia jelentette. Ezen kívül tudományos tevékenysége kiterjedt a történeti segédtudományokra, a paleográfiára, diplomatikára, pecséttanra. Jelentősek könyv-, könyvtár- és levéltártörténeti munkái is. Sokrétű tudományos kutatói és gazdag publikációs tevékenységét magyar és román nyelven folytatta. Kutatói pályája első szakaszában többnyire gazdaság- és településtörténettel, illetve az etnikai viszonyok változásával foglalkozott. Kiemelkedő tudományos teljesítményei közé tartozott az Erdélyi Nemzeti Múzeum archívumában a gyalui váruradalom urbáriumainak összeállítása, valamint sok évtizeddel később a kolozsmonostori konvent 1289 és 1556 közötti időkből megmaradt jegyzőkönyveinek sajtó alá rendezése, amelyek a forráskiadványok módszertanának jelentős fejlesztését is jelentették. Ugyancsak nagy jelentőségő munka volt az Erdélyi Okmánytár elkészítése, amelynek első kötetei 1997-től jelentek meg.

Forrás: Rózsa Gábor: Jakó Zsigmond Pál. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 337–338. p. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése