2016. szeptember 4., vasárnap

Szádeczky-Kardoss Tibor (1898. december 18. – 1956. szeptember 2.)

60 évvel ezelőtt szeptember 2-án hunyt el Szádeczky-Kardoss Tibor, jogász, közgazdász, statisztikus, egyetemi tanár. Első előadásainak jegyzete A magyarországi pénzintézetek fejlődése címmel látott napvilágot. Bemutatta a fejlődési folyamat történeti előzményeit a kezdetektől az 1920-as évekig, az önálló magyar jegybank megalapításáig. Részletesen elemezte a hivatalos bankfelügyeleti adatgyűjtésekből összeállítható statisztikai adatsorokat. Teljesen új módszert alkalmazott a pénzintézetek birtokában levő irányítási jogok, az ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi és egyéb működő tőke hasznosulására, elemezte az ilyen nem pénzügyi tevékenységeik szerepét a háborút követő inflációs évek során, elsősorban a bankok vagyoni helyzetének stabilizálásában. Statisztikai munkásságának további eredményei azok a tanulmányok, amelyeket Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala jelentetett meg közleménysorozatában. Forrásértékű műveiben bemutatta például az ipari munkabérek, a munkanélküliség statisztikai mutatóit, az árstatisztika és a lakbérek adatsorait, a hazai gazdasági feltételek között kivetett adók és más közterhek alakulását.

Forrás: Derzsy Márk – Nádudvari Zoltán: Szádeczky-Kardoss Tibor. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár.654–655. p. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése