2016. október 1., szombat

Hieronymi Károly (1836. október 1. – 1911. május 4.)

Forrás: commons.wikimedia.org
180 évvel ezelőtt született (október 1.) Hieronymi Károly, mérnök, statisztikai oktató, bankigazgató, belügyminiszter, kereskedelmi miniszter. Mérnökként átfogó fejlesztési programot valósított meg, ekkor épült ki az összekötő vasút, valamint a pályaudvar a Duna partján. A közlekedés igényei szerint megépült a Margit-híd, a vízi szállításhoz kapcsolódó rakodótereket, állandó budai és pesti rakpartot alakítottak ki, szabályozták a Duna és a Tisza szakaszait. A minisztériumi tevékenységéhez kapcsolódott a hazai folyók rendezése, az ármentesítés műtárgyainak megépítése, egyúttal kiterjedt öntözőhálózatokat is létesítettek. Az akkor létrehozott hazai vízvédelmi szervezet érdeme, hogy az Alföld értékes termőföldjei megmenekültek az árvizektől. 
  Tevékenysége a vasúti hálózat fejlesztésében is eredményes volt, meghirdetett közlekedési politikája az ország nyugati részére is megvalósult az osztrák államvasúttal kötött egyezség alapján. Ez a program átalakította a hazai vasúthálózatot, az elszórtan létesített helyi érdekű vasutakat, az új csoportosítás révén, a kor követelményei szerint fejlesztette. 
  1892-től 1894-ig belügyminiszter volt. E minőségében a közigazgatást hatékonyabbá tette, kialakította Budapest főváros kerületeinek elöljárósági rendszerét. A főváros közegészségügyi viszonyainak javítását elősegítette a vízművek és a közműcsatorna-hálózat kialakításával. Tevékeny részese volt az egyházpolitikai törvények kidolgozásának, ő vezette be az állami anyakönyvezés teljes körű alkalmazását. 1893 januárjában elrendelte a magyarországi cigányok összeírását, amely a magyarországi cigányok történetének egyik legfontosabb dokumentuma. A feladat elvégzésével a KSH-t bízta meg. 
  Kétszer is kinevezték kereskedelmi miniszeterré, 1903 és 1905 között, majd 1910-től haláláig, Minisztersége alatt sokat tett az ipar és a közlekedés műszaki fejlesztéséért, többek között kezdeményezte a Duna–Tisza-csatorna megvalósítását. 
  A statisztikusok részére egyetemi szintű előadást tartott 1868 tavaszán, majd 1869 őszén Előadása könyvként is megjelent A közlekedés címmel, amelyben a korabeli közlekedési módozatokat társadalmi és gazdasági szempontból is elemezte

Forrás: Nádudvari Zoltán – Pásztor Angelika: Hieronymi Károly. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 306–308. p.  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése