2016. november 29., kedd

Vizaknai Antal (1863. december 3. – 1911. november 29.)

105 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Vizaknai Antal, statisztikus, a KSH aligazgatója, az MTA levelező tagja. Rendkívüli képességei, „gazdag ismeretei” és „fáradhatatlan szorgalma” miatt a társadalom és a gazdaságstatisztika minden ágában „elsőrendő munkaerőnek” tartották. Jekelfalussy József legfontosabb szövetségesének bizonyult a statisztikai hivatal újjászervezésében, jelentős szerepet játszott az 1897-es statisztikai törvény előkészítésében. Behatóan foglalkozott a népszámlálások, közelebbről a nemzetiségi adatfelvétel módszertani kérdéseivel. 1886-ban született szigorlati értekezésében a magyarországi nemzetiségek létszámadatait ismertette az 1851-es, az 1870-es és az 1881-es népszámlálás alapján. Különösen kitüntette magát az 1890-es népszámlálás foglalkozásstatisztikai adatainak feldolgozásában, és – nemzetközi szinten is – elsőként használta fel a cenzus anyagát az ipari vállalatok számának és gazdasági jelent őségének mérésére, amivel megvetette a vállalati statisztika módszertanának alapjait. Irányította az 1900-as és az 1910-es népszámlálás előkészítését és szervezését. Részt vett a népmozgalmi statisztika reformjában: elsőként javasolta a halálozási statisztikai lap adatainak felhasználását a házassági termékenység mérésének céljára, és a halálokok vizsgálatának pontosabbá tétele érdekében bevonta az orvosokat a népmozgalmi statisztika adatszolgáltatóinak körébe. Az ő nevéhez fűződik a helynevek törzskönyvezésének kezdeményezése és a választójogi reformot megalapozó 1904-es statisztikai adatfelvétel megszervezése, de nem kerülte el figyelmét az áruforgalmi statisztika, a dohányjövedék, a közegészségügy és a betegpénztárak statisztikája, a népoktatási statisztika és a jogi oktatás reformja sem.

Forrás: Rózsa Dávid: Vizaknai Antal. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 744–745. p.  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése