2016. december 28., szerda

Hegedüs Sándor (1847. április 22. – 1906. december 28.)

110 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Hegedüs Sándor, közgazdász, újságíró, gazdaságpolitikus, országgyűlési képviselő, kereskedelemügyi miniszter, az MTA rendes tagja. Jelentős publicisztikai és tudományos munkásságot fejtett ki. Terjedelmesebb cikkeiben a magántulajdon és a birtokközösség társadalmi vonzatait, a magyar ipar és az ipari társulások helyzetét, az árképződés tényezőit elemezte. Az önkormányzat és pénzügye című monográfiájában a hazai önkormányzati rendszer reformjának lehetőségeit vizsgálta nyugat-európai példák és szakirodalom alapján. Első akadémiai székfoglalójában Franciaország, Belgium, Olaszország és Svájc pénzszövetségéről, a másodikban a magyar adórendszerről értekezett nemzetközi összehasonlításban. Kezdeményezésére és támogatásával 1899-ben sor került a gyáripar átfogó statisztikai felmérésére, iparstatisztikai kérdésekkel bővült az 1900-as népszámlálás anyaga, 1901-ben hatályba lépett az új iparibaleset-statisztikai megfigyelési rendszer, korszerűsödött a bűnügyi statisztikai adatgyűjtés, 1902-ben pedig megkezdődött az áruforgalmi statisztika új szabályainak kidolgozása. Szintén minisztersége alatt, 1900-ban indult meg a statisztikai adatokon alapuló kormányjelentések 1941- ig tartó folyama. Az 1902 őszén megrendezett budapesti ISI-kongresszuson tízezer koronát ajánlott fel egy, az összes ország utolsó népszámlálási eredményeit feltüntető világatlasz elkészítésére. A szerkesztéssel Kőrösy Józsefet bízta meg. 

Forrás: Rózsa Dávid: Hegedüs Sándor. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 294–296. p.   

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése