2016. december 16., péntek

Jordan Károly (1871. december 16. – 1959. december 24.)

Forrás: http://www.fsz.bme.hu
145 évvel ezelőtt született (december 16.) Jordan Károly, vegyész, matematikus, meteorológus, statisztikus, hegymászó, barlangkutató, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja. Jordan publikációinak jegyzéke – a magyarul készült írások idegen nyelvű változatait is számítva – közel száz tételt, köztük több monográfiát tartalmaz. Ezek 1895 és 1958 között születtek, és tematikailag is hatalmas spektrumot ölelnek fel: fizikai kémiai, kémiai, meteorológiai, szeizmológiai, biológiai, geometriai, valószínűség-számítási, matematikai statisztikai, differenciaszámítási témákat tárgyalnak. 
Úttörő és iskolateremtő munkát végzett a valószínűség-számítás klasszikus munkáinak továbbfejlesztése és a korszerű elméletek széles körű alkalmazásának megalapozása terén, amelyről az 1920-as évektől számos tanulmányt írt. Elsőként írta le a korrelációs módszerek alkalmazását az éghajlati jelenségek összefüggéseire. Néhány cikke választójogi problémákkal foglalkozott, de foglalkozott a matematikának a szociológiai irodalomban és a közgazdaságtanban, illetve a differenciaszámításnak a demográfiában történő felhasználásával is. 1927-ben Budapesten adták ki Matematikai statisztika című könyvét, amelyet rövidesen franciára is lefordítottak és megjelentettek 1956-ban jött ki a nyomdából Fejezetek a klasszikus valószínűségszámításból című átfogó munkája.
Hosszú élete során módszeresen gyűjtötte a matematikai tárgyú könyveket, amelyekből hatalmas kollekciót hozott létre. Könyvtára ötezer kötetet számlált, ebből ezret tettek ki a ritka, esetenként a XV. századból származó kiadványok.
Jordan a sport és a tudomány határterületein is kiemelkedő teljesítményeket mondhatott magáénak. Már egyetemi évei alatt több tízezer kilométert kerékpározva bejárta Nyugat- és Észak- Európa nagy részét. A századfordulót követő években – feleségével együtt – jelentős eredményeket ért el hegymászóként a Magas-Tátrában, több útvonal és csúcs meghódításában, amelyeket ezután róluk neveztek el. Ugyanebben az időszakban barlangkutatási munkákban is vezető szerepet vállalt, például a Pálvölgyi kőfejtő barlangjainak és a Tapolcai-tavasbarlangnak a feltárásában. 

Forrás: Rózsa Gábor: Jordan Károly. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 347–348. p.   

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése