2016. december 16., péntek

Mórocz Béla (1926. december 16. – szeptember 23.)

90 évvel ezelőtt született (december 16.) Mórocz Béla, középiskolai tanár. A középiskolai statisztikaoktatás kiemelkedő alakja volt. Az általa igazgatott iskola a statisztikai képzés mintaiskolájaként működött. Elsőként alakított ki olyan gépparkot az intézményben, amely országos képzések helyszínéül szolgált. Miután az iskola a KSH-tól a Fővárosi Tanács irányítása alá került, megválasztották a budapesti közgazdasági és kereskedelmi szakközépiskolák igazgatói munkaközösségének vezetőjévé. Ebben a funkciójában tizenöt éven keresztül tevékenykedett. Az 1980-as évek elejétől az Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem gyakorlóhelyeként közgazdásztanárok több generációjának szolgált mintaként az iskolában folyó, általa vezényelt szakmai és pedagógiai tevékenység. Az 1960-as években ellátta a statisztika tantárgy országos szakfelügyeletét. Következetességével, szakmai igényességével és tanácsaival nagymértékben hozzájárult a tantárgyi követelmények egységesítéséhez. Az Országos Pedagógiai Intézet a tantervi reformok alkalmával több esetben felkérte munkabizottságok vezetésére. Rendszeresen készített, lektorált érettségi tételsorokat, feladatokat az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre, és tagja volt a statisztika versenybizottságnak. Általános statisztikatankönyve és -feladatgyűjteménye 1960-tól 1992-ig több kiadást megért. Lektorként részt vett az új szellemű, korszerűsített statisztikai tananyag kimunkálásában is.

Forrás: Giczi Imréné: Mórocz Béla. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 513. p.  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése