2017. január 4., szerda

Balás Károly (1877. január 4. – 1953. október 8.)

140 évvel ezelőtt született (január 4.) Balás Károly, közgazdász, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő, az MTA levelező tagja. Nemzetközi szinten is elismerést váltott ki a gazdaság és a jog közötti kapcsolatokat kifejtő munkássága. Behatóan vizsgálta többek között az adózás elméleti és gazdaságpolitikai hátterét, a vámok, a pénzügyek piaci és foglalkoztatási hatásait, a tőke és a kamat elméletét, valamint a népesedés és a jövedelemeloszlás kérdéseit, szociálpolitikai összefüggéseit. A szabadkereskedelmi gazdaságpolitikát bírálva a védvámok mellett érvelt. Kivándorlásunk és visszavándorlásunk, tekintettel Ausztriához való gazdasági viszonyunkra című tanulmányában bőséges adatanyag segítségével elemezte a munkaképes korú népesség hazai helyzetét és a századforduló tömeges kivándorlásának távlati hatásait, valamint a hazai iparfejlődés korlátozott fejlődési lehetőségének okait. Népesedéspolitikai írásaiban a „népesedés világegyensúlya” kialakításának szükségességét hangsúlyozta. Javasolta a társadalmi, a kulturális, a gazdasági és a faji jellemzők figyelembevételét a népesedéspolitikai irányelvek kidolgozásánál. Fajegészségügyi megfontolásból, a nemzet lezüllésének elkerülése érdekében szükségesnek tartotta a kiszolgáltatott szociális helyzetűek körülményeinek, higiéniai viszonyainak, valamint az orvosi ellátás rendszerének javítását. A jobboldali radikális eszmék híveként kiterjedt publicisztikai munkásságot folytatott; kiállt a zsidókat érintő korlátozások, többek között a III. zsidótörvény intézkedései mellett.

Forrás: Nádudvari Zoltán – Rózsa Dávid: Balás Károly. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 72–73. p.  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése