2017. január 6., péntek

Kovács Alajos (1877. január 6. – 1963. április 14.)


140 évvel ezelőtt született (január 6.) Kovács Alajos, statisztikus, demográfus, a KSH igazgatója, elnöke, az MTA levelező tagja. Tudományos érdeklődése homlokterében a népesedés- és a nemzetiségi statisztika állt. Az egyes vidékekre vonatkozó kutatásait rendszerint helyszíni tanulmányokkal is kiegészítette. Buday Lászlóval és Bud Jánossal együtt összeállította az 1900-as népszámlálás általános jelentését, irányításával és több esetben bevezető tanulmányaival készültek el az 1910-es cenzus publikációi. Ő vezette az 1920-as népszámlálás munkálatait. Írta és szerkesztette az 1900 és 1912 közötti népmozgalmi adatokat feldolgozó köteteket. A század elején az elsők között hívta fel a figyelmet az egykézés elterjedésére és következményeire. A nevek és a névváltoztatások statisztikájáról készített tanulmányaiban a tiszti cím- és névtárak, valamint iskolai értesítők elemzésével próbálta kimutatni az idegen nevűek arányát a magyar értelmiségen belül. A zsidósággal kapcsolatos statisztikai adatsorok antiszemita szemléletű, a fajelmélet fogalmaival operáló értelmezését két terjedelmesebb értekezésben, több kisebb tanulmányban és tucatnyi, főként az Új Magyarság című szélsőjobboldali napilapban publikált cikkben tette közzé. Írt a közegészségügyi és a lakásviszonyokról, valamint a lakosság nyelvtudásáról, publicisztikájában pedig síkraszállt a „gyökeres földbirtokreform” mellett.

Forrás: Rózsa Dávid: Kovács Alajos. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 410–413. p.  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése