2017. június 18., vasárnap

Ehrlich Éva (1932. június 18. – 2009. március 24.)

Forrás: old.mtva.hu
85 évvel ezelőtt született (június 18.) Ehrlich Éva, közgazdász, egyetemi tanár. Kutatási eredményei hozzájárultak a kormányok és nemzetközi gazdasági szervezetek elemző vizsgálataihoz. A megfigyelt országok fontosabb adatsorainak összehasonlítása alapján következtetett a gazdasági növekedést segítő és akadályozó gazdasági és társadalmi tényezők hatásaira és összefüggéseikre, különös tekintettel a közép-kelet-európai térségre. Az 1990-es évektől a megfelelő modellt keresve foglalkozott az infrastruktúra, a tudásalapú társadalom és a mély gazdasági átalakulás útjának hazai kérdéseivel. Felhívta a döntéshozók figyelmét a megváltozott társadalmi-gazdasági rendszer működése nyomán bekövetkezett strukturális elmozdulások kritikus következményeire. Több külföldi kutatóműhely publikációjának volt szerzője, társzerzője. Az 1970-es évek elején az Oxfordi Egyetem felkérésére részt vett a Kelet-Európa gazdaságtörténetét összegző kutatásban, valamint Göttingenben az ipari termelékenység nemzetközi összehasonlító vizsgálataiban. Az EU, az International Center for Economic Growth és más szervezetek pályázatai révén számos kutatási program vezetője is volt. A világ több országának egyetemein tartott előadásokat, így Japánban, az Egyesült Államokban, Izraelben, Egyiptomban, Kenyában és Portugáliában is

Forrás: Derzsy Márk – Nádudvari Zoltán: Ehrlich Éva. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 178–179. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése