2018. február 23., péntek

Hoós János (1938. február 23. – 2014. május 15.)

80 évvel ezelőtt született (február 23.) Hoós János, közgazdász, egyetemi tanár, gazdaságpolitikus, a KSH elnöke. Pályája első évtizedeiben elsősorban a gazdasági tervezés, a népgazdasági mérlegek és a beruházások kérdéseivel foglalkozott. Az 1980-as évek gazdasági reformjainak ösztönzői közé tartozott. Az 1990-es évek elejétől kutatásaiban és az oktatásban megkülönböztetett figyelmet fordított a közösségi gazdaságtan és a kormányzás kérdéseire, a globalizáció hatásaira, az európai uniós csatlakozás kérdéseire. Ezeken a területeken is különösen a magyar gazdasági felzárkózás esélyeit, lehetőségeit elemezte. Számos folyóiratcikke, magyar és angol nyelvű könyve jelent meg az ezredforduló után. Egyik utolsó írásában azt elemezte, miként rendeződik át a globalizáció, a nemzeti szuverenitás és a demokrácia viszonya, és rámutatott, hogy Magyarország felzárkózása a fejlett országokhoz nagyban függ attól, milyen válaszokat tud adni e viszonyrendszer problematikus pontjaira, feszültségeire.

Forrás: Rózsa Dávid – Sivák József: Hoós János. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 313–314. p. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése