2018. február 17., szombat

Kováts Zoltán (1930. június 25. – 2008. február 17.)

10 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Kováts Zoltán, történész, történeti demográfus, főiskolai tanár. A bonyolult és fáradságos, de számos későbbi népesedési folyamat megértését is elősegítő családrekonstrukciós módszert Magyarországon Andorka Rudolf mellett elsősorban Kováts Zoltán alkalmazta eredményesen. A történeti demográfiai kutatás eredményei lehetővé tették, hogy eljusson az aktuális népességfogyási folyamatok okainak feltárásához is. 1970-ben, néhány évvel a hazánkban, illetve Európában tapasztalható negatív népesedési változások megindulása után az országban az elsők között Kováts hívta fel a figyelmet e tendenciák várható következményeire. 1972-ben Hullámvölgyből hullámvölgybe? címmel írt cikkében a népesedéspolitikai intézkedések hatását vizsgálta, a nemzetközi összehasonlítások, a várható (és 1980-tól be is következett) népességfogyás veszélye, a munkaerő-utánpótlás fontossága szempontjait is figyelembe véve. Az 1980-as években már arról írt, hogy szinte lehetetlen lesz a magyarországi népesség elfogyásának megakadályozása. Történeti demográfiai munkásságának részeként továbbra is foglalkozott több megye és település népességtörténetével, egyebek mellett ugyancsak ilyen összefüggésekben szülővárosa Debrecen és a tanulmányainak, majd munkájának helyszínéül szolgáló Szeged népesedési viszonyaival. 1993-ban szerezte meg a történelemtudományok kandidátusa fokozatot. 1995-ben történt nyugállományba vonulását követően sem hagyott fel a tudományos munkával. Halála után, 2011-ben jelent meg az Ormánság népesedéstörténetéről írott könyve, amelyben a térség földrajzi és gazdasági jellemzőinek bemutatását követi a demográfiai viszonyok áttekintése, kitérve a népesedési folyamatok családdal, gyermekvállalással, etnikai és nemzetiségi viszonyokkal összefüggő sajátosságaira, majd településszintű és az egyes családokat bemutató adatolására

Forrás: Rózsa Gábor: Kováts Zoltán. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 424–425. p. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése