2018. február 28., szerda

Orlicsek József (1921. december 7. – 1988. február 29.)

30 évvel ezelőtt hunyt el Orlicsek József, statisztikus, helynévkutató. 1949-től foglalkozott településstatisztikai kérdésekkel. 1959-ben kidolgozta a községfejlesztési alapra vonatkozó adatgyűjtés és tájékoztatás módszertanát, megszervezte az ipari dolgozók ingavándorforgalmának megfigyelését, 1960-tól pedig az ország települései statisztikai helyzetképének megrajzolásán dolgozott. Ennek eredménye lett a községek 1960 és 1964 közötti főbb adatainak elemző tanulmánnyal ellátott gyűjteménye, amely rendszerezetten tartalmazta a hazai településhálózat fontosabb közigazgatási, funkcionális és fejlettségi adatait az elérhető statisztikai és igazgatási adatforrások alapján. Orlicsek jelentős szerepet játszott az 1967–1968-ban végrehajtott államigazgatási tevékenységi adatgyűjtés előkészítésében és végrehajtásában. E felvétel volt az első, amely statisztikai adatokkal szolgált a tanácsi hatósági munkáról. Később részt vett a tanácsi és az országgyűlési választási statisztika megszervezésében.

A helynévkutatás egyik legjelentősebb hazai szakértője volt. Gondozta a népszámlálási felvételek alapján készített helységnévtárakat és az ország településeinek és külterületi lakotthelyeinek nevét, jogállását, közigazgatási hovatartozását, lélekszámát, illetve a terület- és névváltozásokat rögzítő helységnévkönyveket. 1977 és 1982 között közreműködött a Magyarország földrajzinév-tára című húszkötetes kiadvány megjelentetésének előkészítésében, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Országos Földügyi és Térképészeti Hivatala mellett tanácsadó testületként szolgált földrajzinév-bizottság szakértőjeként.

Forrás: Nádudvari Zoltán: Orlicsek József. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 547–548. p. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése