2018. február 5., hétfő

Surányi-Unger Tivadar (1898. február 4. – 1973. november 1.)

Forrás: Wikipédia
120 évvel ezelőtt született (február 4.) Surányi-Unger Tivadar, közgazdász, statisztikus, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja. Kutatásai igen szerteágazó témákat öleltek fel. Az 1920-as években főleg a közgazdaság és a filozófia viszonyával foglalkozott. Első igazán jelentős elmélettörténeti műve, a Philosophie in der Volkswirtschaftslehre 1923-ban és 1926-ban megjelent két kötetében Platóntól Marxig tekintette át a közgazdasági elméletek filozófiai alapjainak témáját. 1927-ben az elsők között foglalta össze a közgazdaságtan fejlődéstörténetét a XX. század első negyedében. Figyelme ezután – különösen az 1930-as években – a gazdaságpolitikára és a konjunktúraelméletre irányult. Gazdaságpolitikai téren az állami beavatkozás híve volt. Kapitalizmuskritikájának középpontjában a termelés és a fogyasztás közötti hiányzó összhang, valamint a fejlődést gátló és a piacot szőkítő jövedelemeloszlási egyenlőtlenségek bírálata állt. Magyar nemzetgazdaság és pénzügy címmel 1936-ban megjelent tankönyvében a gazdaságpolitika általános kérdései mellett az árszabályozás és a tőkeirányítás témakörével is foglalkozott. A nemzetközi szakirodalomban elsőként, Colin Clark és Jean Fourastié kutatásait egy évtizeddel megelőzve tett kísérletet a statisztikai közgazdaságtan kialakítására. Az emigráció ideje alatt a társadalmi-gazdasági rendszerek összehasonlító vizsgálata volt a fő érdeklődési területe.

Forrás: Kovács Csaba – Lencsés Ákos – Rózsa Dávid: Surányi-Unger Tivadar. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 641–642. p. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése