2018. március 7., szerda

Ékes Ildikó (1948. március 7. – 2008. december 16.)

10 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Ékes Ildikó közgazdász. Munkássága az életszínvonal vizsgálatához kapcsolódott, többek között a munkaerőpiac folyamatainak átalakulásához, a lakosság jövedelméhez és fogyasztásához, a közterhek alakulásához, a rejtett gazdasághoz, a háztartások pénzügyeihez, illetve a nyugdíjrendszerhez. Kutatta a munkaügyi és a szociálpolitikai helyzet összefüggéseit, a hazai jövedelmi egyenlőtlenségek alakulását azok társadalmi hatásaival együtt. Kutatásaiban felhasználta a nemzetközi összehasonlítások eredményeit is. Az életszínvonallal összefüggő módszertani kutatásainak eredményeit, például az atipikus munkavégzéssel kapcsolatos adatgyűjtéseket a statisztika is hasznosította. Vizsgálta továbbá a hazai privatizálás és a globalizáció következményeit az életszínvonal fontosabb mutatói alapján. Kutatásai kiterjedtek az inflációs folyamatokra és a jövedelemelosztást átrendező hatásokra is. Felkért szakértőként közreműködött az ILO, a Világbank, az IMF és az OECD tanulmányainak elkészítésében, módszertani fejlesztéseikben, illetve nemzetközi konferenciáik szervezésében és kiadványaik szerkesztésében. Az egyetemi és főiskolai képzésben – például az ELTE-n – évekig tanított előadóként.

Forrás: Kovács Csaba – Nádudvari Zoltán: Ékes Ildikó. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 180–181. p.  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése