2018. március 20., kedd

Mike Gyula (1890. január 16. – 1978. március 20.)

40 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Mike Gyula, Statisztikus, a KSH alelnöke. A hivatalban eltöltött negyven éve alatt különböző osztályokon és statisztikai területeken tevékenykedett. 1908-tól 1914 közepéig a KSH ipari osztályán, 1914 második felében a könyvtárban dolgozott. 1918. április 16-tól 1918. október 22-ig a Közélelmezési Minisztériumba rendelték. Ezután a KSH elnöki osztályán teljesített szolgálatot. Néhány hónapig a béketárgyalások céljára készített térképészeti munkálatokkal volt megbízva, 1919 augusztusától 1920 áprilisáig a Tanácsköztársaság ideje alatt tanúsított magatartás megvizsgálására alakított bizottság jegyzői teendőit látta el. 1920 áprilisától 1932. június 30-ig beosztottként és az elnöki osztály vezetőjének helyetteseként, 1932. július 1-jétől az elnöki osztály vezetőjeként szolgált. 1936. június 30-án a statisztikai ügyek előadói teendőinek ellátására a miniszterelnökséghez rendelték. 1946. március 2-ától nyugállományba vonulásáig a KSH alelnöke volt. Szervezője és irányítója volt több jelentős adatgyűjtésnek. A mezőgazdasági népességöregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló biztosításának előkészítése céljából 1928 októberében végrehajtott statisztikai felvétel és feldolgozás munkálatainak vezetője volt. Számos cikke jelent meg a Magyar Statisztikai Szemlében, és nevéhez főződik a Magyar statisztikai zsebkönyv megindítása is, amelyet 1933 és 1948 között szerkesztett. A sportstatisztika egyik hazai úttörője volt. Részt vett a KSH sportéletében is: 1938-ban a hivatal sportegyesületén (KSH Tisztviselőinek Sportegyesülete) belül működő teniszszakosztály egyik elnöke lett, majd 1941-ben az egyesület főtitkárává, 1943-ban pedig elnökévé választották meg. Az egyesület elnöki posztját egészen 1945-ig töltötte be. Egyik kezdeményezője volt annak, hogy az egyesület részére sporttelep épüljön a Városmajorban

Forrás: Bedecs Éva – Farkas Balázs: Mike Gyula. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 496–497. p.  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése