2018. április 23., hétfő

Könyvtárunkban elérhető szakmai adatbázisok

JSTOR

A JSTOR a tudományos tartalmak egyik legmegbízhatóbb szolgáltatója, az egyik legnagyobb előfizetéses alapon működő adatbázis több ezer folyóirattal és egymilliónál több képpel, tanulmánnyal és más forrással. Világszerte milliók használják tanulási-kutatási segédletként. A folyóiratok tartalmát azok indulásától kezdve archiválja. A kurrensnek számító utolsó 1–5 év számainak csak tartalomjegyzékét adja. (Van, ahol kivonat is olvasható).
Az adatbázis a könyvtár EISZ-konzorciumi tagságának köszönhetően érhető el.
Az adatbázisban az alábbi témákban kereshetünk szerző vagy cím szerint, kulcsszavakkal vagy szabadon választott kifejezésekkel:
 • Area Studies (515 folyóiratcím)
 • Arts (845 folyóiratcím)
 • Business and Economics (1273 folyóiratcím)
 • History (3673 folyóiratcím)
 • Humanities (3825 folyóiratcím)
 • Law (426 folyóiratcím)
 • Medicine and Allied Health (354 folyóiratcím)
 • Science and Mathematics (1619 folyóiratcím)
 • Social Sciences (5462 folyóiratcím)
A cikkek azonnal letölthetők.

EBSCO

Az EBSCO (rövidítés az Elton B. Stephens Company kezdőbetűkből) több adatbázis gyűjtőszolgáltatója, több ezer angol nyelvű friss és archív folyóirat, napilap cikkeinek teljes szövegét vagy abstractját közli.
Az EISZ-konzorciumi tagságnak köszönhetően magyar nyelvű keresőfelülettel rendelkezik.

A könyvtárban elérhető adatbázisok listája:
 • Library, Information Science & Technology Abstracts
Több mint 560 alapvető folyóiratot, több mint 50 elsőrendű folyóiratot és 125 válogatott folyóiratot indexel, valamint könyveket, kutatási beszámolókat és előadásanyagokat. Az adatbázisban többek között a könyvtárosság, az osztályozás, a katalogizálás, a bibliometria, az online információ-visszakeresés és az információkezeléssel kapcsolatos témakörök találhatók meg. A gyűjtemény terjedelme az 1960-as évek közepéig nyúlik vissza.
 •  GreenFILE

  A GreenFILE kutatásokkal alátámasztott információval szolgál, amely lefedi az ember környezetre gyakorolt hatásának minden vonatkozását. A gyűjtemény tudományos, igazgatási és közérdeklődésre számot tartó anyagokat foglal magában, és többek között a globális felmelegedés, a zöld építés, a környezetszennyezés, a fenntartható mezőgazdaság, a megújítható energia és az újrahasznosítás témakörében kereshetők benne anyagok. Az adatbázis több mint 384 000 rekord indexelését és referátumait tartalmazza, valamint szabad hozzáférést biztosít több mint 4700 rekord teljes szövegéhez.
ScienceDirect

A Science Direct elsősorban természet- és társadalomtudományi folyóiratokhoz és könyvekhez biztosít teljes szövegű hozzáférést, illetve bibliográfiai adatokat.
A ScienceDirect-folyóiratok listája ezen a linken érhető el.

HVG-ORAC Jogkódex Prémium

Az adatbázis tartalmazza a teljes hatályos magyar joganyagot.
 • Jogesetek (a BH+ Nagy Döntvénytár anyagai)
A Kúriai Döntések (Bírósági Határozatok) című folyóirat anyagai 1989-től (BH)
Bírósági Határozatok Plusz – a Legfelsőbb Bíróság/Kúria egyedi válogatása csak a kiadónál (BH+)
Elvi Határozatok – A Legfelsőbb Bíróság határozatainak hivatalos gyűjteményében megjelent jogesetek(EH)
Ítélőtáblai Határozatok – a Kiadó azonos nevű folyóiratának anyagai 2004-től (ÍH)
Alkotmánybírósági döntések – a Magyar Közlönyben és az Alkotmánybírósági Határozatokban megjelent döntések
Adó, Vám és Illeték – a kiadó azonos nevű folyóiratának anyagai 1994-től (AVI)
Az Adó- és Ellenőrzési Értesítőben (2011-től az Adó- és Vám Értesítőben) megjelent bírósági határozatok
Cégbírósági határozatok – válogatás (MBH)
Választottbírósági döntések – a kiadó Gazdaság és Jog című folyóiratából (válogatás)
A BH folyóiratban megjelent egyéb válogatások: választottbírósági határozatok, Európai Bíróság Ítéletei, Emberi Jogok Európai Bíróságának döntései
Bírósági iránymutatások: jogegységi határozatok, kollégiumi vélemények és állásfoglalások, elvi döntések, irányelvek
 • Törvényjavaslatok és azok indokolásai
 • Ingyenes céginformációs szolgáltatás (Bisnode Cégkódex)
 • Kitölthető iratminták (közel 600 db a polgári jogi, családjogi, munkajogi és társasági jogi területről)
 • Kitölthető formanyomtatványok (elsősorban a cégeljárásban használt, továbbá nemperes eljáráshoz, csődeljárás iránti kérelemhez, ingatlan-nyilvántartáshoz és bírósági nyilvántartásba vételhez kapcsolódó nyomtatványok)
 • KSH-jegyzékek a KSH munkatársai által írt magyarázatokkal (TEÁOR, SZJ, GFO, Építményjegyzék, Érvényes szakmakódok jegyzéke, területi számjelrendszer)
 • Hasznos információk (címlisták, összefoglaló táblázatok, európai uniós terminológiai adatbázis)
A jogszabályok és egyéb normatívák megtalálhatók kibocsátó és típus, jogterület, továbbá közlönyben történő (Magyar Közlöny és ágazati közlönyök) megjelenés szerint, illetve megtekinthetők végrehajtási rendeleteikkel egységes szerkezetben.

A kiadvány Jogszabályi változásfigyelőt is tartalmaz (új, módosult, hatályon kívül helyezett jogszabályok) havi bontásban.

A Jogkódex egyszerűen kezelhető, a szükséges információk gyors elérését a – többféle szempontot figyelembe vevő – keresőfunkciók szolgálják.

Forrás: http://konyvtar.ksh.hu/index.php?s=db_szakmai

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése