2016. augusztus 12., péntek

Bokor Gusztáv (1877. október 27. – 1936. augusztus 12.)

80 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Bokor Gusztáv, jogász, statisztikus. A KSH-ban munkája kezdetén egy történeti mű összeállításával bízták meg, amelyet A magyar hivatalos statisztika fejlődése és szervezete címmel adtak ki a millennium évében magyarul és németül. 1902-től 1904-ig közgazdasági és statisztikai munkásságát a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége titkáraként folytatta. Ezt követően megválasztották a Vegyészeti Gyárosok Országos Egyesülete főtitkárának, és ebben a tisztségében 1904 és 1919 között végzett gazdaságszervező munkát. 1925 és 1932 között – Gratz Gusztávval együtt – az Ungarishes Wirtschafts-Jahrbuch című német nyelvű évkönyvsorozatot szerkesztette. A magyar gazdaságról tájékoztatást adó mű keresett volt külföldön is. A sorozat amellett, hogy elősegítette a külföldiek részére a magyar gazdasági viszonyok megismerését, kézikönyvként szolgált a belföldi szakembereknek is.

Nádudvari Zoltán – Rettich Béla: Bokor Gusztáv. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 120. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése