2016. augusztus 10., szerda

Dávid Zoltán (1923. július 17. – 1996. augusztus 10.)

20 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Dávid Zoltán, történeti demográfus, levéltáros, a KSH Levéltárának igazgatója. 1972-ben a könyvtár újonnan létrejött levéltári osztályának vezetője, 1975-ben az önállósodott közgyűjtemény igazgatója lett. Ő vetette meg az új levéltár alapjait, alakította ki gyűjtőkörét, készítette el munkatársaival szervezeti és működési szabályzatát. A hivatal korábbi működésének idejéből több mint háromezer folyóméternyi iratanyagot gyűjtött be és rendszerezett. Elkezdte a pótolhatatlan anyagok mikrofilmezését is. Ezen kívül megteremtette egy központi statisztikai levéltár alapjait is azzal, hogy az ország levéltárainak statisztikai iratait a hivatal levéltárába összpontosította.
Kutatásainak középpontjában a magyarság múltjának és jelenének számszerűen mérhető adatai álltak. A XVI–XIX. századi Magyarország gazdasági és társadalmi viszonyainak megismeréséhez szükséges levéltári fondok közül sokat dolgozott fel és ismertetett. A II. József által elrendelt első magyarországi népszámlálás megyei összeírásainak anyagát 1960-ban állította össze Dányi Dezsővel. Kutatásai alapján jóval magasabbra értékelte a XVIII. századi városi lakosság arányát (14–15%), ezzel új szemléletet érvényesítve a magyar városfejlődés tanulmányozásában. Feldolgozta az 1738–1743. évi pestisjárvány Bihar megyei és országos adatait, valamint az 1831-es kolerajárvány országos adatait. Foglalkozott a XVIII. századi veszprémi püspökségben élő családok nagyságával és összetételével, feldolgozta az egyházmegye 1747–1748-as egyházlátogatási jegyzőkönyvét. Jelentős az a munkája is, amelyben a magyarság törökkori veszteségeit becsülte meg – korrigálva a köztudatba addig mélyen beépült, sokszor túlzó adatokat. 1994-ben adták ki az 1850-es erdélyi népszámlálás forrásanyagát feldolgozó munkáját. 
Munkásságának másik területe a Kárpát-medence nemzetiségi összetételének vizsgálata volt. 1973-ban terjedelmes anyagot állított össze a szomszédos országokban élő magyarságról, illetve előrejelzéseket készített a szomszédos országokban élő magyarság számának 2000-ig várható alakulásáról.

Forrás: Cseh Gabriella: Dávid Zoltán. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 162–163. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése