2016. augusztus 17., szerda

Horváth Piroska (1936. augusztus 17. – 2012. november 1.)

80 évvel ezelőtt született (augusztus 17.) Horváth Piroska, közgazdász, statisztikus. Módszertani munkái a KSH-ban elsődlegesen a KGST előírásainak megfelelő népgazdasági mérlegekhez kapcsolódtak, majd a nemzetközi statisztikai normáknak megfelelő nemzeti számlák összeállítását végezte, szorosan együttműködve a kormányzat, valamint a központi bank adatgazdáival. Szakmai koordinátorként vezette a hazai makrostatisztikai rendszer közelítését a piacgazdaság elszámolásaihoz. Kialakította az ENSZ, az IMF és a Világbank számviteli normáihoz igazodó hazai módszertan kereteit, amelyek megfeleltek a pénzügyi mérlegek uniós előírásainak (ESA) is. Munkája eredményeképpen a pénzügystatisztika publikált hazai mutatói alkalmassá váltak a széles körű nemzetközi összehasonlításokra, és ezzel az 1980-as évek első felében megalapozták Magyarország tagságát az IMF-ben és a Világbankban. Munkásságának fontos jellemzője volt, hogy átfogóan ismerte, elemezte a pénzügyi folyamatokat, azok lényeges hajtóerőit. Kiemelte a meghatározó tényezők hatásait, módszertant dolgozott ki az áttekinthető és összehasonlítható mutatósorozatok összeállításához.

Forrás: Kovács Csaba – Nádudvari Zoltán: Horváth Piroska. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 318–319. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése