2016. augusztus 11., csütörtök

Lukács Ottó (1916. augusztus. 11. – 1996. augusztus 22.)

100 évvel ezelőtt született (augusztus 11.) Lukács Ottó, közgazdász, statisztikus. Hivatali munkája során elérte, hogy az iparstatisztika új módszereket alkalmazzon, mind az adatgyűjtés és -feldolgozás, mind pedig az adatgyűjtemények szerkesztése és azok elemzése terén. Feladatokat vállalt a fontosabb ipari termelési mutatók nemzetközi összehasonlításaiban, figyelemmel kísérte a KGST és a nyugat-európai országok statisztikai eljárásait, tájékoztatási gyakorlatát. Hivatali működése idején az iparstatisztika a statisztika többi területéhez viszonyítva elsőként vett át elérhető külföldi tapasztalatokat például az ágazati szakstatisztikák munkaügyi, termelékenységi mutatószámrendszerét. Az ő irányításával állították össze az ágazati kapcsolatok mérlegét az 1950-es évek végén, amelyről 1960-ban Az első magyar ágazati kapcsolati mérleg összeállítása és felhasználása című tanulmányában számolt be. A KSH 1958 januárjától vezette be az ENSZ ajánlásaihoz igazodó ipari és építőipari ágazati rendszert, amely a hazai gazdaságstatisztika nagymérvű változásához vezetett. Lukács vezetésével készültek a munkaanyagok az ipari termékjegyzék összeállításához, továbbá irányította az új statisztikai nómenklatúra tárcaközi egyeztetéseit is. Felsőoktatási feladatokat is ellátott. 1950-től előadott a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem statisztikai tanszékén, egyetemi és középiskolai tankönyvek, tananyagok szerzőjeként, összeállítójaként is tevékenykedett. 

Forrás: Kovács Csaba – Nádudvari Zoltán: Lukács Ottó. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 462–463. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése