2016. augusztus 13., szombat

Rónai András (1906. június 13. – 1991. augusztus 13.)

25 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Rónai András, közgazdász, geológus, térképész, egyetemi tanár. Mestere, Teleki Pál mellett a statisztikai térképek elméleti problémáinak nemzetközi rangú szakértője lett. A békés változásoknak szentelt 1937-es párizsi kongresszuson együtt demonstrálták a nemzetek és a nemzetiségek aránytalan ábrázolását a nagy nemzetközi atlaszokban. Kimutatták továbbá, hogy a jugoszláv statisztika a horvátokat, a szlovénokat, a macedónokat és a bosnyákokat is szerbként tünteti fel. Rónai a magyar küldöttség tagjaként részt vett az 1938. évi első és az 1940. évi második bécsi döntést megelőző tárgyalásokon, amelyek előkészítése részben az általa készített tudományos anyagra épült. Jelentős szerepe volt az 1938 és 1941 között végbement határmódosítások tudományos előkészítésében. 1938–1939-ben a magyar–cseh, illetve 1940-ben a magyar–román határmegállapító bizottság munkájában földrajzi és statisztikai szakértőként vett részt. Az Államtudományi Intézet igazgatójaként megkezdte a várható béketárgyalások anyagának tudományos előkészítését, amit a Közép-Európa atlasz című, színes térképeket, táblázatokat, grafikonokat és rajzokat tartalmazó, magyar és angol nyelvű kiadványban öltött testet. Pályafutása második felében, geológusi tevékenysége során feltérképezte az Alföldet, a Dunántúl síkvidéki területeit és az ottani talajvízviszonyokat. Kutatásai során 1,2 millió kutat vett jegyzékbe.

Forrás: Derzsy Márk: Rónai András. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 602–603. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése