2016. augusztus 1., hétfő

Tormay Károly (1804. június 29. – 1871. augusztus 19.)

145 évvel ezelőtt született (augusztus 19.) Tormay Károly, orvos, statisztikai író. Az Orvosi Hetilap rendszeresen közölte táblázatba foglalt jelentéseit a meteorológiai és az egészségügyi helyzet összefüggéseiről, a kórházban ápoltak számáról, a betegségek nem, kor, foglalkozás szerinti, havonkénti és kórházankénti megoszlásáról. Az orvosi, közegészségügyi tárgykörökkel összefüggésben több statisztikai, népmozgalmi és járvány-megelőzési tanulmányt írt. Tanulmányokat közölt továbbá a bábaképzés, a kórboncnoki szabályzatok és a gyógyszertári tevékenység témaköreiben magyar, illetve német nyelven. Külföldön is elismeréssel fogadták Pest város (Medizinische Topographie-jellegű) közegészségügyi elemzését, amely városrészek szerint csoportosította, elemezte a fontosabb népmozgalmi mutatósorozatokat. 1868-ban napvilágot látott statisztikai művében bemutatta, hogy a tervezett járványmegelőzés (illetve ennek hiánya) milyen hatással bírt a halálozásokra. A Keleti Károly által szervezett első statisztikai tanfolyamon Orvosi statistika címmel tartott előadást.

Forrás: Kovács Csaba – Rettich Béla: Ercsei Dániel. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 185–186. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése