2016. december 30., péntek

Beszélgetőklub

Ahogy minden hónap első csütörtökén, januárban is Beszélgetőklub lesz a KSH Könyvtárban Rácz Györgyivel. A január 5-i alkalom témája: vitakultúra. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Részletek a plakáton.

2016. december 28., szerda

Hegedüs Sándor (1847. április 22. – 1906. december 28.)

110 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Hegedüs Sándor, közgazdász, újságíró, gazdaságpolitikus, országgyűlési képviselő, kereskedelemügyi miniszter, az MTA rendes tagja. Jelentős publicisztikai és tudományos munkásságot fejtett ki. Terjedelmesebb cikkeiben a magántulajdon és a birtokközösség társadalmi vonzatait, a magyar ipar és az ipari társulások helyzetét, az árképződés tényezőit elemezte. Az önkormányzat és pénzügye című monográfiájában a hazai önkormányzati rendszer reformjának lehetőségeit vizsgálta nyugat-európai példák és szakirodalom alapján. Első akadémiai székfoglalójában Franciaország, Belgium, Olaszország és Svájc pénzszövetségéről, a másodikban a magyar adórendszerről értekezett nemzetközi összehasonlításban. Kezdeményezésére és támogatásával 1899-ben sor került a gyáripar átfogó statisztikai felmérésére, iparstatisztikai kérdésekkel bővült az 1900-as népszámlálás anyaga, 1901-ben hatályba lépett az új iparibaleset-statisztikai megfigyelési rendszer, korszerűsödött a bűnügyi statisztikai adatgyűjtés, 1902-ben pedig megkezdődött az áruforgalmi statisztika új szabályainak kidolgozása. Szintén minisztersége alatt, 1900-ban indult meg a statisztikai adatokon alapuló kormányjelentések 1941- ig tartó folyama. Az 1902 őszén megrendezett budapesti ISI-kongresszuson tízezer koronát ajánlott fel egy, az összes ország utolsó népszámlálási eredményeit feltüntető világatlasz elkészítésére. A szerkesztéssel Kőrösy Józsefet bízta meg. 

Forrás: Rózsa Dávid: Hegedüs Sándor. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 294–296. p.   

2016. december 27., kedd

Kiállítás

A KSH Könyvtár szeretettel meghívja Önt Werner Gábor Történetek című kiállítására, amely 2016. decemberében tekinthető meg könyvtárunk folyosóján. További információk a plakáton.

2016. december 23., péntek

Sven Nordvist: Pettson karácsonya

Egyszerűen imádom ezt a Pettson-könyvet. Minden karácsonykor elolvasom és sosem unom meg! A történet megmutatja, hogy bármi is történik, szép lehet az ünnep, és mennyire fontos az összetartás, egymás szeretete. A szerző illusztrációi pedig ugyanolyan szépek, mint a meséi. 

– brie –

2016. december 22., csütörtök

Holly Webb: Cica az erdőben

„Ella nagyon szereti a cicáját, Pamacsot. Szörnyen megijed, amikor Pamacs egy téli napon nem tér haza. A kiscica azonban élvezi, hogy kint lehet, különösen, amikor elered a hó, és megkergetheti a szép hópelyheket, felfedezheti a téli ruhába öltözött kerteket. Hanem hirtelen hóvihar kerekedik, és Pamacs eltéved az erdőben. Vajon megtalálja-e Ella a kis kedvencét?” 
Mivel itt a tél, és néhány helyen már esik is a hó, ezért ajánlom most ezt a bájos, kedves kis történetet. Habár csak egy könnyed kis mese, és nem kell tőle mély tartalmat várni, de szórakoztató történet. Macska- és télkedvelőknek kötelező! 

A könyvtárban itt található. 
– brie –

2016. december 21., szerda

Konkoly Thege Gyula (1876. december 21. – 1942. december 6.)

140 évvel ezelőtt született (december 21.) Konkoly Thege Gyula, statisztikus, a KSH elnöke, az MTA levelező tagja. Fő kutatási területe az agrárstatisztika és a konjunktúrastatisztika volt. Első szakirodalmi munkái a mezőgazdasági termeléssel és az agrártermékek külforgalmával kapcsolatosak. Tudományos hírnevét az 1922-ben kidolgozott reform és az 1935. évi mezőgazdasági üzemi összeírás alapozta meg. ő szerkesztette az 1925-ben megjelent Gazdacímtárat. Tudományos alapossággal elemezte és foglalta közlési táblákba az 1930-as évek hazai mezőgazdasági összeírásainak adatsorait, és ezeket a megváltozott országhatárok szerinti adatokkal is kiegészítette. Figyelmet fordított a termőföld jelzálogterheinek alakulására is. Munkássága nemzetközi elismertségét jelzi, hogy részben az ő tervei alapján dolgozták ki az egyes országok mezőgazdasági statisztikai adatgyűjtési rendszerét.

Forrás: Rettich Béla: Konkoly Thege Gyula. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 402–403. p.   

2016. december 19., hétfő

Colette Rossant: Sárgabarackok a Níluson

Ez a fantasztikus hangulatú önéletrajzi gasztroregény – amely életem első gasztroregénye volt – teljesen lenyűgözött és elrepített egy ismeretlen világba, egy egyiptomi-zsidó család életébe, házába – és konyhájába.
Rossant remekül ír és a receptek isteni zamatot adnak a regénynek. Jövőre szerintem újra elolvasom és akkor hátha ki is próbálok egy-két receptet. 

A könyvtárban itt található. 
– brie –

2016. december 16., péntek

Jordan Károly (1871. december 16. – 1959. december 24.)

Forrás: http://www.fsz.bme.hu
145 évvel ezelőtt született (december 16.) Jordan Károly, vegyész, matematikus, meteorológus, statisztikus, hegymászó, barlangkutató, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja. Jordan publikációinak jegyzéke – a magyarul készült írások idegen nyelvű változatait is számítva – közel száz tételt, köztük több monográfiát tartalmaz. Ezek 1895 és 1958 között születtek, és tematikailag is hatalmas spektrumot ölelnek fel: fizikai kémiai, kémiai, meteorológiai, szeizmológiai, biológiai, geometriai, valószínűség-számítási, matematikai statisztikai, differenciaszámítási témákat tárgyalnak. 
Úttörő és iskolateremtő munkát végzett a valószínűség-számítás klasszikus munkáinak továbbfejlesztése és a korszerű elméletek széles körű alkalmazásának megalapozása terén, amelyről az 1920-as évektől számos tanulmányt írt. Elsőként írta le a korrelációs módszerek alkalmazását az éghajlati jelenségek összefüggéseire. Néhány cikke választójogi problémákkal foglalkozott, de foglalkozott a matematikának a szociológiai irodalomban és a közgazdaságtanban, illetve a differenciaszámításnak a demográfiában történő felhasználásával is. 1927-ben Budapesten adták ki Matematikai statisztika című könyvét, amelyet rövidesen franciára is lefordítottak és megjelentettek 1956-ban jött ki a nyomdából Fejezetek a klasszikus valószínűségszámításból című átfogó munkája.
Hosszú élete során módszeresen gyűjtötte a matematikai tárgyú könyveket, amelyekből hatalmas kollekciót hozott létre. Könyvtára ötezer kötetet számlált, ebből ezret tettek ki a ritka, esetenként a XV. századból származó kiadványok.
Jordan a sport és a tudomány határterületein is kiemelkedő teljesítményeket mondhatott magáénak. Már egyetemi évei alatt több tízezer kilométert kerékpározva bejárta Nyugat- és Észak- Európa nagy részét. A századfordulót követő években – feleségével együtt – jelentős eredményeket ért el hegymászóként a Magas-Tátrában, több útvonal és csúcs meghódításában, amelyeket ezután róluk neveztek el. Ugyanebben az időszakban barlangkutatási munkákban is vezető szerepet vállalt, például a Pálvölgyi kőfejtő barlangjainak és a Tapolcai-tavasbarlangnak a feltárásában. 

Forrás: Rózsa Gábor: Jordan Károly. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 347–348. p.   

Mórocz Béla (1926. december 16. – szeptember 23.)

90 évvel ezelőtt született (december 16.) Mórocz Béla, középiskolai tanár. A középiskolai statisztikaoktatás kiemelkedő alakja volt. Az általa igazgatott iskola a statisztikai képzés mintaiskolájaként működött. Elsőként alakított ki olyan gépparkot az intézményben, amely országos képzések helyszínéül szolgált. Miután az iskola a KSH-tól a Fővárosi Tanács irányítása alá került, megválasztották a budapesti közgazdasági és kereskedelmi szakközépiskolák igazgatói munkaközösségének vezetőjévé. Ebben a funkciójában tizenöt éven keresztül tevékenykedett. Az 1980-as évek elejétől az Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem gyakorlóhelyeként közgazdásztanárok több generációjának szolgált mintaként az iskolában folyó, általa vezényelt szakmai és pedagógiai tevékenység. Az 1960-as években ellátta a statisztika tantárgy országos szakfelügyeletét. Következetességével, szakmai igényességével és tanácsaival nagymértékben hozzájárult a tantárgyi követelmények egységesítéséhez. Az Országos Pedagógiai Intézet a tantervi reformok alkalmával több esetben felkérte munkabizottságok vezetésére. Rendszeresen készített, lektorált érettségi tételsorokat, feladatokat az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre, és tagja volt a statisztika versenybizottságnak. Általános statisztikatankönyve és -feladatgyűjteménye 1960-tól 1992-ig több kiadást megért. Lektorként részt vett az új szellemű, korszerűsített statisztikai tananyag kimunkálásában is.

Forrás: Giczi Imréné: Mórocz Béla. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 513. p.  

2016. december 15., csütörtök

Napi három csésze kávé csökkenti az időskori demencia kialakulásának esélyét

Legalábbis egy nemrég készült kutatás szerint, amelynek elkészülését a hat legnagyobb kávéforgalmazó támogatta. 
Az már korábban is ismert volt, hogy a mértékletes kávéfogyasztás megelőzi az olyan méreganyagok felhalmozódását az agyban, melyek az Alzheimer-kór kialakulásáért is felelősek. 
A nemrégiben napvilágot látott tanulmány szerint a hosszútávú kávéfogyasztás segíti a kognitív képességek működését, támogató antioxidánsok felhalmozódását a szervezetben. Továbbá segíti a Parkinson-kór és egyéb idegrendszerei megbetegedések megelőzését. 
Évek óta folyó vita övezi a kérdést, hogy vajon a kávé milyen hatással van a szervezetre. Korábbi kutatások főleg a mértéktelen fogyasztás káros hatásaira fókuszáltak. Kiemelték, hogy korai várandósság esetén növeli a vetélés esélyét, illetve szívinfarktust, nyugtalanságot, gyomorégést okozhat. 
Míg a legtöbb tanulmány egyetért azzal, hogy az idegrendszeri megbetegedéseket tekintve a mértéktartó, de rendszeres kávéfogyasztás eredményesebb, mint az alkalomszerű, a férfiakra és nőkre gyakorolt esetleges eltérő hatása még nem tisztázott. 
A kávé csökkenteni látszik az Alzheimer-kór kialakulásának kockázatát, a vizsgálatok szerint akár 27%-kal. A szervezetben átlagosnál alacsonyabb koffeinmennyiség megléte összefügg a kór kialakulásának nagyobb kockázatával. 
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal megállapítása szerint a napi maximum 400 mg-os koffeinbevitel – tehát öt csésze kávé egy nap – nem jelent veszélyt egy egészséges felnőtt számára. 
Rodrigo Cunha, a portugáliai Coimbra Egyetem professzora kiemelte, hogy a visszafogott kávéfogyasztás kiemelt szerepet játszhat a kognitív funkciók romlásának megelőzésében, illetve lassításában. Az idősödő európai népességet tekintve, az egészségmegőrzés ezen módja Európa-szerte hatással lehet az egészségügyi kiadásokra is. 

2016. december 14., szerda

Családi társasjátékklub – ARANYÁSÓK 1. BAJNOKSÁG!

Könyvtárunk és a homoludens.hu Egyesület december 19-én, jövő hétfőn tartja idei utolsó társasjátékklubját. Ez alkalomból Aranyásók-bajnoksággal várjuk a kincskeresőket, értékes nyereményekért lehet versengeni! Természetesen a többi jól bevált társast is előkészítjük.

2016. december 12., hétfő

Gerald Durrel: Léghajóval a világ körül

Sokan vagyunk, akik Gerald Durrell televíziós sorozatain nőttünk fel, nekik biztosan nem kell elmagyaráznom, miért olyan jó ez a könyv. Ők tudják, és ha a könyvet nem is ismerik, már maga a név garancia a jó minőségre. A többieknek pedig azt mondhatom: habár már jóval túlléptem nagykorúságom határát, még mindig elvarázsolt ez a könyv. Csodás mese volt, amely nem csak egyszerűen egy történet három testvérről, akik a nagybátyjukkal egy léghajón utazva körbejárják a földet Larry bácsit keresve, hanem hihetetlen mennyiségű információval átitatott kaland! Gerald Durrell nem tartja meg irigyen a tudását, hanem átadja a legkisebbeknek is, hiszen ebben a korban kell elkezdeni azt a nevelést, ami által a természetet szerető, a környezetükre odafigyelő felnőttekké cseperednek. Állattan, növényismeret, természetföldrajz, környezetismeret és -védelem – mindennel találkozhatunk itt, miközben egy mesét olvasunk.

A könyvtárban itt található. 
– brie –

2016. december 9., péntek

119 éve adták át a KSH épületét

A Központi Statisztikai Hivatal épületének felállítására a 1896. évi XX. számú törvény adta meg a felhatalmazást. A palotát Czigler Győző tervezte, 1896 októberében kezdték el az építését és 1897. december 18-án adták át a Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal testületének. Kollégáink erről rendeztek egy kis kiállítást.

2016. december 8., csütörtök

Segyevy Dániel: Térképművek Trianon árnyékában – könyvbemutató

A KSH Könyvtár és a Mika Sándor Egyesület szeretettel meghív minden érdeklődőt 2016. december 15-én (csütörtökön) 17 órára Segyevy Dániel Térkéművek Trianon árnyékában c. könyvének bemutatójára. Jelentkezni ezen a linken lehet.

2016. december 7., szerda

Palugyay Imre, ifj. (1818. október 6. – 1866. december 7.)

150 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Palugyay Imre, történetíró, statisztikus, az MTA levelező tagja. Magyarország történeti, földirati s állami legújabb leírása című négykötetes művében Buda, Pest, számos szabad királyi város, a Jászkun kerület, Külső-Szolnok, Csanád, Csongrád és Hont vármegye történetét, földrajzi-természeti adottságait és korabeli viszonyait dolgozta fel levéltári és szakirodalmi források, illetve népszámlálási adatok, lélek- és adóösszeírások alapján. A mű történeti fejezetei a kutatók értékelése szerint számos tévedést tartalmaznak, a forráskritikai hiányosságok miatt kevésbé használhatók, a „kortárs” részek azonban jelentős forrásértéket képviselnek a hivatalos adatok bőségének köszönhetően. Szemlélete ugyanakkor már a maga korában is elavultnak számított; Keleti Károly minden érdemével együtt az „államrajzi” és a – még kiforratlan – tudományos igényű statisztika közötti átmenetnek tekintette. Cikkeit a Tudományos Gyűjtemény, az Új Magyar Múzeum és a Magyar Sion közölte. Az Egyetemes Magyar Encyclopaedia munkatársa volt.

Forrás: Rózsa Dávid: Palugyay Imre, ifj. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 563–564. p.   

2016. december 5., hétfő

Könyvbemutató: A virtuális tér geopolitikája

Szeretettel várunk minden érdeklődőt december 8-án (csütörtökön) 17 órától a A virtuális tér geopolitikája című kötet bemutatójára. A szerzők közül előadást tart dr. Dornfeld László és dr. Pintér István.

2016. december 2., péntek

Advent

A karácsonyi készülődés jegyében néhány alkalomhoz illő kiadványt állítottak ki kollégáink könyvtárunk egyik vitrinébe.


Gülch Csaba: A tófehér éjszaka 

A láng lassan a gyertyába rejtezik, 
fénylő magánya illatos ima, 
a falon játszik egy fürge árnyék, 
szívünkbe nőtt a tófehér éjszaka. 

Kint a csend, belül a béke muzsikál, 
tiszta tűz öleli a hangokat, 
újszülött örömbe öltözik minden, 
csillagok csókolják az arcodat. 

A nádas fölött most fehér fény táncol, 
bölcsen bújkáló, óvatos remény, 
téged vár minden hang, minden mozdulat, 
minden felhőbe formált tünemény. 

Mikor elérjük büszkén a vad partot, 
a lelkek mégis egyszerre hullnak, 
várni kell drága, szüntelen várni, 
hogy beérjen a tófehér holnap.

2016. december 1., csütörtök

Családi társasjátékklub decemberben is

Ha hétfő, akkor decemberben is családi társasjátékklub a homoludens.hu Egyesület és könyvtárunk szervezésében! Délután négy és este hét óra között minden alkalommal egy-egy új játékkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők, de természetesen a jól bevált társasokat is előkészítjük. Idei utolsó alkalmunkon, december 19-én Aranyásók-bajnoksággal várjuk a kincskeresőket!