2017. február 4., szombat

Michnay András Dániel (1804. június 22. – 1857. február 4.)

160 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Michnay András Dániel, pedagógus, jog-, filozófia- és pszichológiatanár. Kutatási területét, a jogtudományt és bölcseletet már az 1840-es években magyar nyelven adta elő, az ekkor felerősödő tanügyi mozgalmakban jelentős részt vállalt, a líceum érdekeit lelkiismeretesen és sikeresen szolgálta. Eötvös József első minisztersége idején Michnay jelentős szerepet játszott a magyar felelős kultuszkormányzat közoktatási politikájának kialakulásában. Szorgalmazta a népiskolák színvonalának emelését, valamint a magyar tannyelv bevezetését a gimnáziumokban és líceumokban. Statistika című műve 1844-ben jelent meg, magyar nyelven. E munka kézikönyv jellegű, főiskolai hallgatók számára készült, s hosszan értekezik a statisztikai elméletről, a statisztikát az állam politikai leírásaként azonosítva. A statisztikai tudomány módszereiként a néprajzi, összehasonlító, táblázatos és képleges módszereket említi, amelyek közül a legjobbnak az összehasonlító módszert tartja, az ugyanis lehetővé teszi a politikai tanulságok összegzését.

Forrás: Ternovácz Bálint: Michnay András Dániel. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 495. p.  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése