2017. február 12., vasárnap

Szabady Egon (1917. február 12. – 1999. április 30.)

100 évvel ezelőtt született (február 12.) Szabady Egon, közgazdász, statisztikus, demográfus, egyetemi tanár, a KSH elnökhelyettese. A demográfiai kutatások európai trendjeit és a hazai népességfejlődés várható problémáit felismerve egyik kezdeményezője volt a KSH keretei között a Népességtudományi Kutatócsoport létrehozásának, amely 1963 januárjától kezdte meg működését Szabady vezetésével, és 1967-ben intézeti rangot kapott. 1963 decemberében miniszterhelyettesi besorolással kinevezték a KSH elnökhelyettesévé a népesedés- és társadalomstatisztikai területek irányítására. Ezt a posztot 1980-ig, hivatali pályafutása végéig megőrizte, miközben 1977-ig az NKI igazgatója is maradt. Szabady törekedett arra, hogy a népességkutatás fellendítése érdekében a legkitűnőbb, ám különféle profillal rendelkező szakembereket válassza maga mellé, így került például az NKI-ba Andorka Rudolf, Nemeskéri János, Tamásy József, Tekse Kálmán és Valkovics Emil. Irányításával bonyolították le az 1963. és 1968. évi mikrocenzust, ez utóbbi egyben az 1970. évi népszámlálás próbaösszeírása is volt. Ugyancsak egyik alapítója az MTA Demográfiai Bizottságának és a Demográfia című, negyedévenként megjelenő folyóiratnak, amelynek 1958-tól felelős szerkesztője, majd 1968 és 1979 között főszerkesztője volt. 1959 és 1974 között a Statisztikai Szemle, 1971 és 1980 között a Szociológia című folyóirat szerkesztőbizottságának elnöki tisztét is ellátta. 1964-ben Szabady szerkesztésével készült el és jelent meg a korszak meghatározó demográfusainak közreműködésével a Bevezetés a demográfiába című, a magyar népességtudományban úttörőnek számító tankönyv. Történeti és nemzetközi összehasonlításokkal is foglalkoznak egyes írásai, az 1960-as évek második felétől pedig többször írt a hazai népesedés perspektíváiról, a családtervezés különféle vonatkozásairól – ideértve az abortuszhelyzetnek, a női foglalkoztatottságnak, a nők általános helyzetének elemzését is –, a magyar családok demográfiai jellemzőiről, az alkoholizmus demográfiai hatásairól és a népesedéspolitika időszerű kérdéseiről. 

Forrás: Rózsa Gábor: Szabady Egon. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 645–647. p.   

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése