2017. február 7., kedd

Zafir Mihály (1925. május 12. – 2007. február 7.)

10 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Zafir Mihály, közgazdász, statisztikus. A KSH-ban az 1950-es és az 1960-as években a kiskereskedelem, valamint a vendéglátás statisztikáinak összeállítását irányította, ennek keretein belül 1955-ben megszervezte a bolthálózat összeírását. Közreműködött a KGST-országok értékmutatóinak kétoldalú összehasonlítási programjaiban, amelyek tapasztalatait hasznosították az ENSZ nemzetközi összehasonlító programja, az ICP módszertanában is, a vásárlóerő-paritások nemzetközi összehasonlítására. Az 1960-as években részt vett az életszínvonal-mérés hazai statisztikai módszertanának kidolgozásában, amely felhasználta a háztartás-statisztika költségvetési felvételeinek eredményeit is. Nyugdíjazása utáni szakértői munkája középpontjában a mikroszimuláció módszertani fejlesztése állt. Az ő irányításával dolgozták ki az árindexszámítás mérési, és elemzési módszertanát, amelyet széles körű árösszeírásra alapoztak. 1995 és 2000 között a reprezentatív háztartás-statisztikai felvételek újjászervezését is ő végezte, továbbá közreműködött az 1996-ban kiadott Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen című statisztikatörténeti mű összeállításában. Tankönyvei révén szerepet vállalt a statisztika középfokú oktatásában is.

Forrás: Kovács Csaba – Marton Ádám – Nádudvari Zoltán: Zafir Mihály. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 756–757. p.   

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése