2017. március 14., kedd

Előadás Martin Schmeizelről
 2017. január 26-án került megrendezésre a könyvtár Bibó Istvánról elnevezett termében egy izgalmas előadás. Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások címmel, ahol az azonos című konferenciakötetet mutatta be dr. Boka László, a kötet egyik szerkesztője, az Országos Széchenyi Könyvtár tudományos igazgatója, Buda Attila irodalomtörténész és Rácz András, a Könyvkultúra Magazin főszerkesztője. Ebben a beszélgetésben tettek említést Martin Schmeizel-ről, akiről 2016. december 6-án tartott nagy érdeklődéssel kísért előadást Verók Attila, az Eszterházy Károly Egyetem tanszékvezető főiskolai tanára, A statisztika névadója: Martin Schmeizel címmel.

A Brassóban született erdélyi szász 1679 és 1699 között Erdélyben élt. Édesapja Brassóban tevékenykedő városi lelkész volt, Martin első generációs értelmiségi volt a családban. A gimnáziumot befejezve nagy valószínűséggel három évig segédtanítóskodott, majd az 1699-1731 közötti éveket európai utazások töltötték ki, illetve Jénában hosszabban is tartózkodott. 1731-ben Jénában professzor lett, ezután Halléban protectori pozíciót töltött be 1743-1744-ben.
Martin Schmeizel nagytudású, sokszínű személyiség. Több területen is fontos munkát végzett: (többek között) elismert történész, geográfus, heraldikus, numizmatikus, nyelvész, könyvtáros és levéltáros, statisztikus, korai „hungarológus” és pedagógus volt. A tudós 1712-ben magiszteri dolgozatában a magyar szent koronáról írt. Schmeizelnek volt egy példánya az 1711-ben megjelent Zwittinger-bibliográfiából is, amely tele van a jegyzeteivel – készült egy bibliográfia megjelentetésére, amire sajnos már nem került sor, csupán jegyzetei maradtak az utókorra.
A publicisztika és a kartográfia tanítását ő emelte be a felsőoktatásba, és Schmeizel hozta létre azt a történeti szakkönyvtárat is, ami hungarológiai, transsylvaniai szakkönyvtári résszel is büszkélkedhet. Ezt a bizonyos magyar egységet 1751-ben megvásárolta a szebeni Városi Tanács, és ma is létezik.
Martin Schmeizel-re a statisztika névadójaként is tekintünk, aki bevezette ezt a tudományt az egyetemi oktatásba. Ez a tevékenység Jénában már elkezdődött, és folytatódott Halléban is. Megfogalmazódott, hogy a statisztikai az állam természeti és társadalmi viszonyainak ismerete. Martin Schmeizel-re, mint összekötő kapocsra tekinthetünk: ő inkább még csak elméleti szakember, híd két irányzat (a modern és az arisztotelészi statisztika) között.
Habár Schmeizel külföldön futott be karriert, mégis főként magyarországi szellemi kisugárzással rendelkező modern tudós és tanári személyiség. Mindig szem előtt tartotta származását, munkásságában sok magyarországi példával dolgozott.

Így kapcsolódik hát össze – előre el nem tervezetten – a KSH Könyvtár két önálló rendezvénye.
A KSH Könyvtárban hétről hétre roppant érdekes, gondolatébresztő, szórakoztató rendezvények várják az erre fogékony érdeklődőket. Ezek a rendezvények ingyenesek, bárki számára látogathatóak, így rendszeresen juthatunk újabb és újabb kulturális élményekhez.

 A könyvtár programjai iránt érdeklődők feliratkozhatnak hírlevelünkre, amelyben minden eseményünkről tájékoztatjuk látogatóinkat. Feliratkozni lehet telefonon (+36/1-345-6036), e-mailben (ref@ksh.hu) vagy személyesen a könyvtárban.

 - brie -

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése