2017. március 6., hétfő

Fodor Ferenc (1887. március 5. – 1962. május 23.)

Forrás: antikvarium.hu
130 évvel ezelőtt született (március 5.) Fodor Ferenc, földrajztudós, kartográfiatörténész, egyetemi tanár. Munkássága kiterjedt a táj- és növényföldrajz, a politikai, gazdasági, települési, közlekedési, regionális, történeti, vallási földrajz területeire. A statisztika és a demográfia számos művében jelentős szerepet kapott. Tájföldrajzi munkái közül kiemelkednek a Szörénységről és a Jászságról írt monográfiák. Politikai földrajzi munkássága is jelentős. Gazdaságföldrajzi munkássága a Békeelőkészítő Iroda keretében a történeti Magyarország gazdasági struktúrájának térképészeti megjelenítésével kezdődött. Magyarország 1920-ban készült gazdasági térképe a hazai gazdaságföldrajzi kartográfia első publikációja. 1924-ben és 1925-ben jelentette meg az ország első gazdaságföldrajzi szintézisét, illetve a gazdaságföldrajz alapfogalmait bemutató munkáit. 1925-ben külön tanulmányt írt a statisztikai értékelésről a gazdasági földrajzban. 1948 és 1951 között készítette el legnagyobb szabású művét A magyar földrajztudomány története címmel. A több mint hatszáz oldalas kézirat a kiadás elutasítása után az MTA Könyvtárának kézirattárában fél évszázadig várta, hogy a szélesebb nyilvánosság elé kerülhessen. A mű 2006-ban jelenhetett meg. A huszonöt önálló kötet mellett közel száz cikke, tanulmánya jelent meg vagy maradt kéziratban az említett szakterületeken kívül a természet- és a településföldrajz, a földrajz- és kartográfiatörténet, a történeti földrajz és demográfia, a földrajzi metodika, didaktika és bibliográfia kérdéseiről

Forrás: Rózsa Gábor: Fodor Ferenc. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 212–213. p.   

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése