2017. március 27., hétfő

Fórizs Margit (1916. március 12. – 1992. március 27.)

25 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Fórizs Margit, közgazdász, statisztikus. A hazai területi statisztika elméleti és gyakorlati kérdéseinek elismert szakértője volt. Munkásságának és kiadott műveinek középpontjában a hazai települések statisztikai módszertana állt. Az 1950–1960-as években komplex csoportosítási ismérveket alakított ki a településkategóriák vizsgálatára. A KSH adatgyűjteményeiben rendszerezte a felmért településhálózat és a magasabb szintű területi és tájegységek fontosabb közigazgatási, funkcionális és fejlettségi adatait. Szerkesztője volt a magyar városok, községek 1958-ban kiadott részletes adattárának. Tanulmányaiban ismertette a hazai településeken, valamint a vonzáskörzeteikben végzett statisztikai felvételek eredményeit; bemutatta az egyes városok közműveit, lakáshelyzetét, egyéb kommunális jellemzőit, valamint demográfiai mutatóit. Kialakította az egységes hazai lakásstatisztikát, valamint az országos számbavétel rendszerét. 

Forrás: Nádudvari Zoltán: Fórizs Margit. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 217. p.    

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése