2017. március 5., vasárnap

Hátsek Ignác (1828. április 7. – 1902. március 5.)

Forrás: Wikipédia
115 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Hátsek Ignác, földmérő mérnök, térképész. 1871-ben jelent meg az a tizenkét térképmelléklet, amelyet Hátsek rajzolt Keleti Károly megjelent Hazánk és népe a közgazdaság és társadalmi statistika szempontjából című könyvéhez. Ezek a térképlapok lettek Magyarország első, statisztikai adatok alapján alkotott térképei. A munka során felhasználták az 1870-ben lezajlott népszámlálás adatait is. 1872. június 8-án a KSH térképészeként kezdte meg szolgálatát, amikor Keleti Károly a hivatalban történt egységes szemléletmódú tudományos adatgyűjtés és -rendezés kialakításakor őt bízta meg különböző tematikus térképek tervezésével és megrajzolásával. Keleti Károllyal közös munkájuk volt 1878–1879-ben az országos népességnövekedést, majd az 1880. évi népszámlálás adatai alapján készített népességszaporodást és -fogyást, Magyarország nemzetiségeit és népességének anyanyelvi megoszlását bemutató térképsorozat.
A tematikus térképészet legkülönbözőbb ágaiban (államigazgatás, honvédelem, tanügy, egészségügy, pénzügy, egyházak, egyesületek stb.) számos vármegyei, illetve országos térképet készített. Valamennyi vármegyéről és közigazgatási egységről készült közigazgatási térkép, amelyek jó néhány kiadást megértek. Kísérletet tett – magyarként elsőnek – Magyarország magassági és vizrajzi viszonyainak térképe címen szintvonalas térkép elkészítésére, ehhez azonban még nem voltak elegendő kiinduló magassági adatai. Értékesek különböző egyházigazgatási térképei is. Később néhány várostérképet, valamint hegy- és vízrajzi térképet is készített, Budapest és vidéke térképét is szintvonalakkal ábrázolta. Munkássága vége felé nemcsak Magyarországról, hanem a Monarchiáról is szerkesztett néhány közigazgatási és vasúti térképet. 

Forrás: Lelkes György: Hátsek Ignác. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 281–282. p.   

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése