2017. március 18., szombat

Nyárády R. Károly (1907. március 18. – 2000. április 6.)

110 évvel ezelőtt született (március 18.) Nyárády R. Károly, szociológus, jogász, statisztikus.1972-ben magánkutatóként kezdett el dolgozni Erdély népeinek, nemzetiségi viszonyainak történeti feldolgozásán. Szakcikkek, eredmények közzétételére azonban ekkor nem akadt lehetősége. Az 1970-es évek végén sikerült nyugatra juttatnia kutatómunkájának egy részét publikálás céljából, de a következő részletet elvették tőle a határon, és az ezt követő zaklatások csak a tudományos szervek közbenjárására szűntek meg. Lelkiismeretesen, legjobb tudásának megfelelően, szerzetesi alázattal dolgozott tovább élete végéig. A lehető legtöbb forrást feltérképezte, alapos román, német, latin nyelvismeretével egészen a középkori anyagokig felkutatott mindent, amihez hozzáfért. Munkája során igyekezett számba venni a legnagyobb magyarországi (elsősorban budapesti) könyvtárakban fellelhető szakirodalmat: a hagyatékban talált bibliográfiai gyűjtés tételszáma meghaladja az ezerhatszázat, a statisztikai kiadványokban található táblázatokkal együtt pedig megközelíti a kétezret. 
   A téma publikálására először nyolcvan éves korában adódott lehetősége: 1987-ben a Történeti Demográfiai Füzetek sorozatában jelenhetett meg az Erdély népességének etnikai és vallási tagolódása a magyar államalapítástól a dualizmus koráig című munka. Az 1996-ban a Kisebbségi adattár sorozatban megjelent Erdély etnikai arculatának változása című kötet tartalmazza az 1977. évi romániai népszámlálás eredményeit kiértékelő tanulmányát, Varga E. Árpád elemzéseivel

Forrás: Farkas Balázs: Nyárády R. Károly. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 531–532. p.    

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése