2017. március 21., kedd

Tekse Kálmán (1932. március 21. – 1978. augusztus 3.)

85 évvel ezelőtt született (március 21.) Tekse Kálmán, matematikus, demográfus, a KSH NKI igazgatója. A KSH-ban végzett alkalmazott matematikusi, illetve tudományos főmunkatársi feladatai között a mintavételi módszerek elmélete és alkalmazása, valamint általánosabban a matematikai és statisztikai módszerek demográfiai alkalmazása szerepelt. Termékenységi és vándorlási modellek kidolgozásával, valamint az adatfelvételek, feldolgozások megbízhatóságának, minőségellenőrzésének kérdéseivel is foglalkozott. Ez utóbbi területen úttörő, a későbbi hazai népszámlálások utóellenőrzési módszereit előkészítő munkának tekinthető Tekse A korbevallás megbízhatóságának vizsgálatai az 1960. évi népszámlálásnál című, 1964-ben megjelent dolgozata. Az 1970-es évek első felében egyik fő feladata a csecsemő- és gyermekhalandósággal kapcsolatos fejlesztési programok kidolgozása és megvalósítása volt a világ számos országában és régiójában. Ezt a kiküldetését 1977-ben fejezte be, hazatérése után nem sokkal pedig a KSH elnöke megbízta az NKI igazgatói teendőinek ellátásával. Ugyanez év októberében rendezték meg Bevezetés a stabil népesség elméletébe című, az SKV-nál 1975-ben megjelent disszertációjának nyilvános vitáját, amelynek alapján elnyerte a szociológiai tudomány kandidátusa fokozatot. 

Forrás: Rózsa Gábor: Tekse Kálmán. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 688–689. p.    

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése