2017. március 16., csütörtök

Venczel József (1913. november 4. – 1972. március 16.)

Forrás: mek.niif.hu
45 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Venczel József, szociológus, statisztikus, lexikográfus, egyetemi tanár. Tudományos munkásságát már középiskolás korában megkezdte, amikor 1930-ban elnyerte az Erdélyi Helikon című folyóirat által hirdetett ifjúsági irodalomtörténeti pályázat első díját A magyar falu XIX. századbeli irodalmunkban című dolgozatával. Érdeklődött az ifjúsági közéleti munka iránt, ebben a témában számos cikke jelent meg. 1935-ben elindította, majd 1944-es utolsó számáig szerkesztette is a Hitelt. Ő dolgozta ki 1945-ben az EMGE földbirtokreform-javaslatát és hozta létre a Munkás Szabadegyetemet. Csőgör Lajossal és Nagy Gézával összefogva kidolgozta a Bolyai Tudományegyetem felépítését, és részt vett annak megszervezésében is. Ugyanebben az évben közreműködött a romániai magyar iskolahálózat és magyar tankerületi rendszer megvalósítási munkálataiban is. Dolgozott a Romániai magyar irodalmi lexikon munkálataiban, ő készítette el az egész vállalkozás alapjául szolgáló programot és címszójegyzéket. Munkáját az 1988-as Erdélyi föld – erdélyi társadalom című posztumusz kötet közölte. Társadalmi téren is aktív volt. 1931-től részt vett az Erdélyi Fiatalok mozgalmában, 1932-től pedig a katolikus ifjúsági mozgalomban tevékenykedett.

Forrás: Sárpátki Ádám: Venczel József. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 740–741. p.    

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése