2017. április 18., kedd

1951. április 18. Párizsi Szerződés1951. április 18-án írták alá a Párizsi Szerződést, létrejött az Európai Szén- és Acélközösség, az Európai Unió alapja.

Az Európai Unió abból a célból jön létre, hogy véget vessen a szomszédos európai országok közötti véres háborúknak, amelyek közül a legrettenetesebb a második világháború volt. 1951-ben jött létre az Európai Szén- és Acélközösség. Ez jelenti az első lépést az európai országok gazdasági és politikai egyesítése és a tartós béke megteremtése felé. Az Európai Szén- és Acélközösség hat alapító tagállama Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország. Az ötvenes évek a Kelet és a Nyugat közötti hidegháború jegyében telnek. 1956-ban szovjet tankok vetnek véget a kommunista rezsim elleni felkelésnek Magyarországon. 1957-ben aláírják a Római Szerződést, és ezzel létrejön az Európai Gazdasági Közösség (EGK), más néven a közös piac.


Az Európai Unió történelmi gyökerei a második világháborúig nyúlnak vissza. Az európaiak eltökélt szándéka, hogy hasonló öldöklés és pusztítás a jövőben ne forduljon elő. A háború után Európa hamarosan két részre szakad: Nyugat és Kelet között megkezdődik a 40 évig tartó hidegháború. A nyugat-európai országok 1949-ben megteszik az első lépést az együttműködés felé és megalapítják az Európa Tanácsot. Hat ország azonban ennél szorosabb integrációt tűz ki célul.
1950. május 9-én Robert Schuman francia külügyminiszter tervet terjeszt elő az együttműködés elmélyítése céljából. Ennek okán ünnepeljük minden év május 9-én az Európa-napot.

1951. április 18-án a Schumann-terv alapján hat ország szerződést írt alá arról, hogy nehéziparukat (azaz a szén- és acélipart) közös irányítás alá helyezik. Ily módon egyikük sem képes fegyvereket gyártani, amelyeket – mint a múltban – a másik ellen fordíthatna. Ez a hat tagállam Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország. Ez volt az Európai Szén- és Acélközösség.
1957. március 25-én a hat ország a szél- és acélközösséget létrehozó szerződés sikerén felbuzdulva együttműködését egyéb gazdasági ágazatokra is kiterjeszti. Aláírják a Római Szerződést, és ezzel létrehozzák az Európai Gazdasági Közösséget (EGK), más néven a közös piacot. Az elgondolás lényege, hogy a személyek, az áruk és a szolgáltatások szabadon mozoghassanak a határokon keresztül.

Forrás:
- brie -

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése